Balıkçıl Kuşunun Özellikleri

Balıkçıl kuşu, balıkçılgiller familyasına ait olan kuş türleridir. Tatlı ve tuzlu su kıyılarında yaşamaktadır. Diğer kuş türlerine nazaran uzun bacaklara sahiptirler. Uçarken boyunlarını diğer kuşlar gibi öne çekmek yerine geriye doğru çekmektedir. Bu özelliği balıkçıl kuşlarının diğer kuş türlerinden ayırmaktadır.

Birçok balıkçıl türü vardır. Bu kuşlar sulak bölgelerde yaşamaktadır. Su içindeki canlılar ile beslenmektedir. Kurbağa, balık, yengeç gibi canlıları tükettikleri bilinmektedir. Su dışında karaya uyum sağlama konusunda oldukça başarılı kuşlardır.

Balıkçıl kuşu türleri kuşların yapılarına, cinslerine, boylarına ve renklerine göre değişiklik göstermektedir. En yaygın olarak bilinen türleri arasında yer alanlar şunlardır:

balikcil kusu turleri
balikcil kusu turleri
  • Büyük ak balıkçıl
  • Gri balıkçıl
  • Büyük mavi balıkçıl
  • Sığır balıkçıl
  • Gece balıkçıl
  • Küçük ak balıkçılı
  • Ardea gibi türleri bulunmaktadır.

Balıkçıl Kuşu Avlanma Şekilleri ve Yedikleri Besinler

Balıkçıl kuşu ne yer sorusunun cevabını birçok kişi merak ederek araştırmaktadır. Dünyanın hemen hemen her yerinde yaşayabilen ve bulunan bu kuş türü sular içindeki tüm canlıları yiyebilmektedir. Balıklar, kurbağalar, kemirgenler, yumuşakçalar, yengeçler ve küçük boyutlu hayvanlar ile beslenmektedir.

Etçil beslenen kuş türlerinden bir tanesidir. Afrika bölgesinde yaşayan türlerinin boyları yaklaşık 1.5 metreye kadar çıkmaktadır. Türlerine, cinslerine ve yaşadıkları bölgelere göre boyları değişmektedir. En küçük boya sahip balıkçılın 30 cm boyu vardır.

Balıkçıl kuşu nasıl avlanır konusu günümüzde birçok belgesel içerisinde gösterilmiştir.  Uzun bacakları ve boyunları ile avlarını yakalama konusunda son derece başarılı avcılardır. Bu kuşların en önemli avlanma özellikleri arasında avını yakalama esnasında kanatlarını gölge yapacak şekilde kapatmasıdır.

balikcil kusu ne yer
balikcil kusu ne yer

Avlanma sırasında kanatlarını içe doğru kapatarak bir gölge oluşturmaktadır. Bu gölge içinde avını sessiz ve hareketsiz bir şekilde beklemektedir. Avlanma teknikleri arasında su kenarlarında hareketsiz bir şekilde avını beklemekte yer almaktadır. Dik bir şekilde durarak görüş açılarını genişletmektedir.

Su kenarlarında, göller ve nehirlerde de avlanmaktadır. Uzun boyunları ile hemen kendini belli etmektedir. Bir grup halinde sazlıklarda ve ağaçlarda yaşama özelliklerine sahiptir. Çok sayıda balıkçıl bir arada avlanmaktadır.

Balıkçıl Kuşu Hikayesi ve Balıkçıl Kuşlarının Özellikleri

Balıkçıl kuşu hikayesi birçok masal kitaplarında da geçmektedir. Farklı yazarlar tarafından masal kahramanı ve özellikleri değiştirilerek aktarılmaktadır. Balıkçıl kuşları hikayeleri çeşitli ders ve nasihatler vermektedir.

Balıkçıl kuşu sesi oldukça kötüdür. Ancak sesleri türleri ve cinslerine göre de değişkenlik göstermektedir. Bazı türlerinde ince bir ses tonu vardır. Bazı türlerinde ise kaba ve kalın bir ses tonu vardır. Genellikle toplu olarak yemek yedikleri anlarda ve kavgalar esnasında seslerini duymak mümkündür.

Balıkçıl kuşu özellikleri arasında avlanma teknikleri ile boyunlarını uçma esnasında geri çekmeleri öne çıkmaktadır. Boyları değişkenlik göstermektedir. Sulak alanlarında yaşam alanlarını kuran balıkçıllar uzun ve sivri gagalarını bir zıpkın olarak kullanmaktadır.

Avlarını yakalamada son derece başarılı avcılardır. Bu kuş türleri genellikle tek eşliliğe sahiptir. Koloni halinde yaşamaktadır. Yıl boyunca üreme özelliklerine sahiptir. Yuvaları genellikle su kenarlarında ve su üzerlerine yapmaktadır. Ağaçlar üzerinde de yaşamaktadır.

Ağaçlara yapılan yuvalar yerden yüksek olarak yapılmaktadır. Böylelikle aşağıdan gelecek bir yırtıcı hayvan tehlikesinden korunmak amaçlanmıştır. Etrafta ağaçların olmaması durumda yuvalarını yere yaptıkları da bilinmektedir.

Balıkçıl Kuşlarının Yaşam Alanları ve Göç Nedenleri

Balıkçıl kuşu sazlıklarda, ağaçların tepelerinde ve sulak bölgelerde yaşayan etçil kuş türlerinden bir tanesidir. Soğuk ve yüksek alanlarda yaşayan türleri mevcuttur. Toplu şekilde yaşayan bu kuşların dişileri genellikle üç ile beş adet yumurta yaparlar. Balıkçıl kuşu yavrusu dişi ve erkek balıkçılın ilgisine ve beslemesine ihtiyaç duymaktadır.

Yıllık belirli göç dönemlerinde göç etmek zorunda kalmaktadır. Göçün nedenleri arasında var olan bölgedeki balıkçıl artışının önüne geçilmesi ve yeni besin kaynaklarının bulunmasıdır. Yeni ve zengin besin kaynakları balıkçılların göç etmesini ve o bölge içerisinde üremesini sağlamaktadır.

Dünyanın bütün iklim koşullarında yaşayan türleri bulunmaktadır. Soğuk alanlarda, engebeli dağlarda, yüksek bölgeler içinde de bir balıkçıl türünün varlığı görülmektedir.

Balıkçıl kuşu yenir mi sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Etleri yenilmektedir. Leş yemeyen ve sudaki canlılar ile beslenen çoğu kuş türünün eti yenilmektedir. Balıkçılların sürekli göç eden kuşlardır. Göç ederken geceleri uçmaktadır. Küçük gruplar halinde uçmayı tercih etmektedir. Geceleri uçarak yırtıcı hayvan saldırılarından korunmaktadır.

Yorum Yaz