1. Ana Sayfa
  2. Çevre Bilinci
  3. Doğal Enerji Kaynakları Nelerdir? | Yenilenebilir Enerji

Doğal Enerji Kaynakları Nelerdir? | Yenilenebilir Enerji

dogal enerji kaynaklari

Doğal enerji kaynakları, hızla tükenen fosil yakıtlarına bir alternatif ve küresel ısınmaya karşı bizi koruyacak en önemli gücümüz. Çünkü yaklaşık 100 yıl gibi kısa bir sürede fosil yakıtların atmosfere ve canlılara verdiği zarar hızlı bir şekilde kendini gösterdi. Bu yakıtların yanması sonucu açığa çıkan gazlar atmosferde sera etkisine yol açtı.

Bu gazların en kirletici olanları karbondioksit ve metandır. Bu gazlar dünya çevresinde aşırı ısınmaya yol açmıştır. Dünyadaki ısınma bu şekilde devam edecek olursa 2050 yılında deniz seviyeleri 2 metreye kadar yükselecek. Bu da bazı ülkelerin sular altında kalacağını gösteriyor. Yenilenebilir enerji kaynakları, görünen o ki, tek kurtuluşumuz.

Doğal Enerji Kaynakları

1. Hidrolik

Türkiye su gücünden önemli ölçüde yararlanan ülkelerden biridir. Türkiye’de büyük ölçekli nükleer santraller mevcut değildir.

2. Güneş

Güneşten elektrik üretmek için yarı iletken malzemeler kullanılır. Böylece ısı daha çabuk iletilmiş olur. Güneş panelleri güneş ışığını direkt olarak elektrik enerjisine dönüştürürler. Aynı zamanda büyük endüstri kuruluşlarındada bu paneller yardımıyla elektrik üretilmektedir.

3. Rüzgar

Rüzgar enerjisinden yararlanmak için büyük rüzgar türbinleri kurulmuştur. Bu sayede elektrik üretimi rüzgar sayesinde sağlanmıştır. Fosil yakıtların ucuzluğu nedeniyle rüzgar enerjisi geride kalmıştır.

1970’lerde meydana gelen petrol krizinden sonra, doğal enerji kaynakları arasında maliyeti en düşük olanlardan biri olan rüzgar enerjisi tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Bundan sonra da bu alanda büyük yatırımlar yapılmış ve rüzgar enerjisi santralleri kurulmaya başlanmıştır.

Küresel iklim değişikliğine karşı, en temiz ve çevreci enerji kaynakları, güneş enerjisi ve rüzgar gücüdür.

4. Jeotermal

Yer altında magmanın etkisiyle ısınan sular yeryüzüne çıkar ve bunların buhar enerjisinden elektrik enerjisi üretiliyor.

5. Biokütle

Hızlı bir şekilde büyüyen bitkiler enerji ormanı oluşturmakta ve yakıldıktan sonra elde edilen buhar enerjisi ile elektrik üretilmektedir. Türkiye’de bu alanda çalışmalar başlamıştır.

6. Biyogaz

Burada zehirli bir gaz olan metandan enerji elde edilir. Çöplerde bulunan metan gazı bazı borular yarımıyla sanayi proseslerine getirilir ve burada yakılır. Bu sayede elektrik enerjisi elde edilir.

7. Nükleer Enerji

Nükleer enerji diğer enerji türlerine göre hem maliyeti yüksek hem de kurulması zor bir sistemdir.Birçok ülke bu enerjiyi kendi  ülkesinde kullanmak istiyor ama yetersiz alt yapı nedeniyle bu santraller kurulamıyor. Çernobil’de meydana gelen facia ise bu enerjiyi kullanmak isteyen ülkelerin  akıllarında soru işareti bırakmıştır.

Nükleer enerji elektrik üretimini büyük  ölçüde sağlayan en büyük enerji kaynağıdır. Nükleer enerjinin zararlarına ilişkin yazımızı da mutlaka okumanızı öneriyoruz.

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Forum için içerik üretmekten büyük zevk alıyorum. İnsanlara faydam oldukça mutlu oluyorum. Açtığım konulara yorum yazarsanız çok mutlu olurum. :)

Yorum Yap