Kara, Hava ve Suyun Canlı Yaşamındaki Önemi Nedir?

Kara, hava ve suyun canlı yaşamındaki yeri oldukça önemlidir. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi, çevresindeki yapıların uygun olup olmamasına bağlıdır. Bir canlının yaşadığı bölgedeki çevre koşullarının iyi olması, yaşamını oldukça kolaylaştıran bir durumdur. Çevre koşullarının kötü olduğu bir ortam, canlıların yaşamını tehlikeye sokmaktadır. Bu tarz ortamlarda yaşayabilen canlı sayısı yok denecek kadar azdır.

Kara, hava ve suyun canlı yaşamındaki önemi bir örnek ile açıklanacak olursa, ormanda yaşayan canlıların sayısı çölde yaşayan canlıların sayısına göre daha çoktur. Bunun nedeni kara, hava ve su açısından ormanların canlı yaşamına daha uygun olmasıdır. Çölde çevre koşullarının zor olması, çoğu canlının yaşayabileceği bir ortamı barındırmamaktadır.

Kara Katmanının Canlı Yaşamındaki Önemi Nedir?

Canlılar için karanın önemi, sahip olunan özellikler neticesinde oldukça fazladır. Pek çok türdeki canlı kara katmanında yaşamaktadır. Kara katmanının canlı yaşamındaki önemi açıklanacak olursa, şu şekilde sıralanabilir;

  • Kara katmanı, bütün bitkilerin yaşamını sağlamaktadır.
  • Kara katmanının bitkilere yaşam alanı olması sebebiyle hayvanların besin ihtiyacını da karşılamaktadır.
  • Bu katman hayvanların çevre koşullarında barınabileceği alanları içerir.
  •  Toprağın altında hayatlarını sürdüren canlılar için yaşam alanıdır. Köstebek, solucan ve böcek vb. canlılar örnek olarak verilebilir.

Hava Katmanının Canlı Yaşamındaki Önemi Nedir?

Canlılar için havanın önemi yaşamlarını devam edebilmeleri açısından kritik bir özelliğe sahiptir. Bu sebepten hava koşullarının kötüye gitmesi bütün canlıların yok olabilmesine neden olabilecek bir durumdur. Hava katmanının canlılar için önemi şu şekilde sıralanabilir;

  • Hava katmanı hayvanların ve bitkilerin yani bütün canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu oksijen ve karbondioksit gibi gazları içerisinde bulundurmaktadır.
  • Dünya’nın yaşanabilir bir yer olabilmesi için hava sıcaklığını ayarlamaktadır. Hava katmanı, sıcaklığı uygun seviyelerde tutmaktadır.

Su Katmanının Canlı Yaşamındaki Önemi Nedir?

Canlılar için suyun önemi oldukça büyüktür. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için hayati derecede önemli özellikler barındırmaktadır. Bu özellikler açıklanacak olursa, şu şekilde sıralanabilir;

  • Bütün canlıların ihtiyacı olan suyu içerisinde bulundurur.
  • Su katmanında buharlaşma olayının meydana gelmesi ile arasında yağmurlar görülebilmektedir.
  • Yaşam alanının su olduğu bütün canlıların içerisinde barınmasını sağlamaktadır.

Yorum Yaz