Kawasaki Hastalığı Nedir? Kawasaki ve Covid İlişkisi

Kawasaki hastalığı, ilk kez 1967 yılında Japon çocuk hastalıkları uzmanı Dr. Tomisaku Kawasaki tarafından teşhis edilen, genellikle küçük yaştaki çocuklarda karşılaşılan pediatrik (çocuk hastalığıyla ilgili) bir hastalıktır. Kawasaki hastalığı genellikle erken çocukluk dönemimde görülmekte birlikte; uzun süreli ateş, ciltte döküntü, ağız ve dilde kızarıklık ile karakterizedir. Tedavi edilmediği takdirde ciddi kardiyovasküler rahatsızlıklara yol açan bu hastalığın erken dönemde tanı ve tedavisi büyük bir rol üstlenmektedir.

Kawasaki hastalığı (Kawasaki Disease) çocuklarda vasküler inflamasyonun (damar iltihabı) benzersiz yönlerini ve zorluklarını örnekleyen pediatrik bir vaskülittir (damar iltihabına yol açan durum). Bu durum yetişkinlerde neredeyse hiç duyulmamış enfeksiyonlarla yakından ilişkilidir ve tedavi olmaksızın 12 gün sonra dahi düzelebilmektedir.

Kawasaki hastalığı aynı zamanda potansiyel bir ölümcül hastalıktır ve gelişmiş dünyada edinilmiş kalp hastalığının en yaygın nedeni olarak bilinmektedir. Bu anlamda kawasaki hastalığının gelişimsel, immünolojik ve genetik sırlarının açığa çıkarılması, genel olarak inflamatuar hastalıkların temel gizemlerine bir pencere açmayı vaat ediyor.

Kawasaki ve Covid 19

Koronavirüs hastalığı olan çocukların Kawasaki hastalığı benzeri hastalık belirtileri olduğu bilinmektedir. Kawasaki hastalığı daha çok çocukluğun erken dönemlerinde ortaya çıkan ve damar iltihabına neden olan bir pediatrik hastalıktır. Ayrıca bu hastalık koroner arterleri tercih etmekte ve; yüksek ateş, deri döküntüsü, çatlak, dil ve ağız içinde kırmızılıklar şeklinde kendini göstermektedir. Kolaylıkla 12 gün gibi bir süre içerisinde iyileşebilen Kawasaki, ilerlediğinde kardiyovasküler hastalıklara sebebiyet vermektedir.

Covid Tanısı Konması Muhtemel Kawasaki Hastalığı Bulunan Çocuklar Üzerine Araştırma 

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) olan çocukların hiperinflamatuar durumları ve Kawasaki hastalığı benzeri belirtiler gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmada COVID-19 ile ilişkisi olması muhtemel Kawasaki hastalığı olan çocuklar araştırılmıştır. Yapılan çalışmada Covid-19 ile ilişkisi olması muhtemel 4 kawasaki benzeri hastalığı olan çocuk bildirildi. Yapılan tetkiklerde üç çocuk Kawasaki ile ilişkisiz bir çocuk ise SARS-CoV-2 RT-PCR pozitifti.

Başka bir literatür taramasında; Kawasaki hastalığı ve Covid 19 hastalığı ilişkisi üzerine, Kawasaki benzeri hastalığı bulunan 320 çocuğu tanımlayan 36 makale ortaya çıkarıldı ve SARS-CoV-2 RT-PCR, 183 hastanın 120’sinde negatif, 155 hastanın 130’unda ise seroloji pozitif çıktı. Bu araştırmaların sonucunda göre; Kawasaki benzeri hastalıklarda Covid-19 virüsü karşımıza çıkabilir. (Akca, U.K., Kesici, S., -2020)

Kawasaki Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Kawasaki hastalığı belirtileri covid 19 ile ilişkili olan ve detaylı bir şekilde tetkik edilmesi gereken bir tablodur. Teşhisin kawasaki olması halinde, hastalığın 1-2 hasta gibi kısa bir süre içerisinde ilerleyerek kardoiyovasküler rahatsızlıklara sebep olabileceği unutulmamalıdır. Bu neden kawasakide erken teşhis oldukça mühimdir. Kawasaki hastalığı belirtileri üç farklı aşamada toplanmaktadır.

İlk dönem belirtileri:

 • 5 günden uzun süren 39 derece ve üzeri ateş
 • Kırmızı göz
 • Kırmızı ve şişmiş dudaklar
 • Kırmızı avuç içi ve ayak tabanı
 • Şişmiş boyun lenfleri
 • El ve ayaklarda şişlik, kızarıklık
 • Vücutta ve genital bölgede kızarıklık
 • Şişmiş kırmızı bir dil ve çilek dil görünümü
 • Agresiflik
 • Ağız içerisinde tahriş

İkinci dönem belirtileri:

 • Eklem ağrısı
 • El ve ayaklarda deri soyulması
 • Geçici işitme kaybı
 • Genişlemiş safra kesesi
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Kusma

Hastalığın üçüncü dönemi olarak adlandırılan zaman zarfında hastalık ilerleyecek ya da iyileşecektir. Belirtilerin yavaş bir şekilde kaybolması iyileşme sürecinde girildiğini göstermektedir. Hastalık önlemediği takdirde ise son ve en riskli tablo olan kardiyovasküler hasar oluşmaktadır. Bu belirtilerin gözlemlenmesi halinde derhal uzman kontrolüne gidilmelidir.

Ayrıca; 5 yaşından büyük ve 1 yaşından küçük çocukların eksik belirtiler gösterebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Covid-19 Belirtileri Nelerdir?

Pediatrik vakalarda kawasaki belirtileri taşıyan çocukların bir kısmından korona pozitif bir kısmından da kawasaki hastalığı sonucu alındığı unutulmamalıdır. Covid-19 belirtileri hastalığın dönemine göre değişiklik göstermekle birlikte genel olarak şu şekilde karşımıza çıkmaktadır:

 • Ateş
 • Boğaz ağrısı
 • Kuru öksürük
 • Bağışıklığı düşün olan kişilerde ishal ve mide bulantısı
 • Bağ ağrısı
 • Kas ağrısı
 • Tat ve koku kaybı
 • Nefes darlığı

Kawasaki Hastalığı Neden Olur?

Uzak doğu ülkelerinde daha çok gözlenen Kawasaki hastalığının nedeni henüz tam olarak saptanamamıştır. Fakat, bu hastalığı tetikleyen unsurun virüsler ve zararlı kimyasal etmenler olduğu düşünülmektedir. Bunun yanı sıra genetik faktörler de bu hastalıkta araştırılan bir süreçtir. Nitekim aile öyküsünde Kawasaki rahatsızlığı saptanan kişilerde bu hastalığın görülme riski de artış göstermektedir. Ayrıca kawasaki hastalığına erken dönem çocukluk çağında ve erkek çocuklarında daha sık rastlanmaktadır.

Kawasaki hastalığı risk faktörleri :

 • Erken çocukluk dönemi
 • Asya kökenli çocuklar
 • 5 yaşın altındaki çocuklar
 • Aile öyküsü (Genetik)

Kawasaki Hastalığı Tanısı Nasıl Konur?

Kawasaki hastalığının tanısına özel herhangi bir test bulunmamaktadır. Bu sebeple kawasaki tanısı için genellikle semptomlar gözlemlenmektedir. Kawasaki hastalığıyla benzer belirtiler veren birçok hastalık bulunduğundan genellikle eleme yoluyla ilerlenmektedir ve dindirilemeyen ateş varlığı kawasaki hastalığını düşündürmektedir.

Klinik muayeneye ek olarak kawasaki hastalığı tanısı için idrar ve kan tahlilleri de kullanılabilmektedir.

Kan testinde incelenen hususlar; inflamasyon varlığı, anemi (kansızlık), beyaz kan hücrelerinin yüksekliği ve B tipi natriüretik peptid (BNP) düzeyinin ölçülmesidir. İleri düzeyde kardiyovasküler hasara sebebiyet veren Kawasaki hastalığında, stres altına kalan kalp bu duruma bağlı olarak BNP salgılamaktadır. Bunun yanı sıra kalbin daha detaylı incelenmesi adına yapılan elektrokardiyografi ve elektrokardiyogram gibi tetkikler de hastalığın teşhisinde mühimdir.

Kawasaki Hastalığı Tedavisi Nasıldır?

Kawasaki, kısa sürede ilerleyen ve kardiyovasküler hasara sebebiyet veren bir tablo olmasından dolayı tanı aşamasının hemen ardından tedavi gerektiren bir rahatsızlıktır. Erken dönem çocuklukta daha sık karşılaşılan kawasaki rahatsızlığında semptomlar bazı zamanlarda kendiliğinden düzelebilmektedir. Fakat semptomların çoğu zaman kendiliğinden düzelmesi ve rahatsızlığın ortadan kalkması tedavi sürecinin önemini azaltmaz. Bu süreçte kardiyovasküler açıdan büyük risk altında bulunan çocuklar doktor kontrolünde tutulmalıdır.

Kawasaki tedavisi öncelikle asprin kullanımı ve bağışıklık proteini olan gamma globülinin intravenöz olarak uygulanması şeklinde gerçekleştirilmektedir. Tedavide asprin kullanılmasının amacı ağrı ve iltihabı ortadan kaldırmaktır. Buna bağlı olarak mevcut ateş de stabil düzeylerde seyredecektir. Çocuklarda asprin kullanımı mutlaka doktor kararı ve kontrolü ile olmalıdır. Bilinçsiz asprin kullanımı çocukların hayatını tehlikeye atabilmektedir.

Gamma globülin ise bir çeşit antikordur ve enfeksiyon tedavilerinde kullanılarak mevcut hastalığın ilerlemesini durdurmaktadır. Fakat bazı durumlarda gamma globülin tedavisi sonuç vermemekte ve alternatif tedavi yolları aranabilmektedir. Kawasaki tedavisinin asıl amacı olası komplikasyonları ortadan kaldırarak hastalığın ilerlemesinin önlenmesidir. Çünkü hastalığın ilerlemesi halinde kalp rahatsızlıklarına bağlı ölümler görülebilmektedir. Bu sebeple tedavi süreci boyunca doktor takibi büyük önem taşımaktadır ve çocuklar kardiyovasküler risk bakımından önerilen süre boyunca gözlem altında tutulmalıdır.

Kaynakça 

Akca, U.K., Kesici, S., Ozsurekci, Y., Aykan, H.H., Batu, E.D., Atalay, E., … & Ozen, S. (2020). Kawasaki-like disease in children with COVID-19. Rheumatology international, 40(12), 2105-15.

Sundel, R.P. (2015). Kawasaki disease. Rheumatic diseases clinics of North America, 41(1), 63-73, viii.

Yorum Yaz