Türkiye'nin en iyi forumuna hoş geldiniz!

En aktif ve güncel Türkçe foruma kayıt olarak en samimi dostluklara adım atın ve her gün büyüyen forumumuzda yerinizi şimdiden alın. Haydi, ne duruyorsunuz? :)

Aramıza katıl
277
üye
42150
mesaj

Din Felsefesi Nedir?

beyaz tavşan

Üye
Yeni Üye
Kayıt tarihi
4 Nisan 2021
Mesaj
194
Tepkiler
24
Konuyu Başlatan
Din Felsefesi, din gibi temel kavramlardan bir tanesi konusunda çeşitli kavramsallaştırmalar yapılmasını sağlar. Dogmatik bir konu olan din üzerinde felsefi tartışmalar felsefe kadar eskidir. Bu nedenle de din felsefesi yeni bir alan olmasına rağmen temelleri oldukça eskiye dayanır.

Din üzerine düşünceler kurmak ve bu düşünceler çerçevesinde çıkarımlar yapmayı hedefleyen din felsefesinin dini tüm yönleriyle ele aldığından söz etmek gerekir. Felsefi perspektiften değerlendirilen din sadece bir dini ele almaz. Bu noktada çok yanlış bir algı var olsa da din felsefesi kapsamında değerlendirilen yegâne şey dinin kendisidir.

1717=79.jpg

Din Felsefesi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?​

Din felsefesinin ortaya çıkışına dair bir tarih ya da dönem belirtmek mümkün değildir. Zira insan, var oluşundan bu yana farklı nesne ve durumlara inanmıştır. Bu da bir din ve inanç sistemi oluşmasına neden olmuştur. Dinin var olduğu süre boyunca felsefi açıdan ele alınması söz konusu olmuştur. Bu anlamda da din ve felsefe arasındaki ilişki ortaya çıkmıştır.

Felsefe ve din arasındaki ilişkide; din dogmatik ve metafizik değerlendirmeler yapar. Öte andan felsefe rasyonel, akılcı ve bütüncül bir değerlendirme ile dinin temel iddialarını yeniden ele almak ister. Felsefe ve din arasındaki ilişki ortaya konurken sadece tek bir din üzerinden değerlendirmeler yapmak da sağlıklı değildir.

Çünkü dünyada bulunan onlarca din birbirinin zıttı görüşleri savunmaktadır. Söz konusu bu zıtlık aslında din ve felsefe arasındaki ilişkinin daha kaliteli olmasına kapı aralar.Teolojinin Temel Konuları​

Din felsefesi ya da bilinen diğer adıyla teoloji; farklı konularla ilgilendiğinden coğrafi ve zaman farklılıklarının felsefi düşüncede de farklılıklar doğurduğu düşüncesi ortaya çıkar. Bu kapsamda felsefe ve din arasındaki ilişkiyi aşağıdaki konular ışığında ele almak gerekir.

Tanrı – İlah​

Din ve felsefe dendiğinde gündeme gelen ilk konu tanrı olur. Pek çok din tanrının varlığını kabul ederken bir o kadarı da tanrı yoktur der. Felsefe ise tanrının varlığı ya da yokluğu üzerinde değerlendirme yaparken iki düşünceyi de dikkate alır. Rasyonel bir şekilde gerçekleşen değerlendirmeler çerçevesinde tanrının durumu incelenir.

Tanrı, var mıdır? Varsa nasıl ve neden vardır? gibi soru işaretlerine cevap bulmak adına değerli olan din felsefesinin bu soru işaretlerine karşılık cevapları dinin daha iyi anlaşılmasını sağlar. İslam felsefesi başta olmak üzere pek çok felsefi düşüncede tanrı, Mutlak Varlık olarak kabul görür.

Cennet ve Cehennem​

Cennet ve Cehennem, insanların ölüm sonrasında gönderilecekleri yerdir. Ahiret inancı olan insanların kabul ettiği bu olgular da felsefe tarafından ele alınmaktadır. Bu kapsamda cennet ve cehennemin varlığını ele almak söz konusudur. İnsanın İyi ve Kötü olarak tartıldıktan sonra cennet ve cehenneme gidecek olması din felsefesinin temel ilgi alanlarından bir tanesidir.

Din Felsefesinin Temsilcileri​

Din ile felsefe arasındaki çalışmaların neler olduğu kadar bu çalışmaları gerçekleştiren kimselerin de değeri büyüktür. Bu kapsamda din felsefesini ele alan simleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkün olacaktır.
• Alfred North Whitehead
• Gottfried Leibniz
• Friedrich Scheeling
 
Top