Yazı İşleri Müdürü Kimdir ve Ne İş Yapar?

uykumvar

Üye
Deneyimli Üye
Kayıt tarihi
24 Mart 2021
Mesaj
905
Tepkiler
583
Yazı işleri müdürü, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar aracılığıyla adliye ve belediye gibi yazılı iletişim kanallarını yöneten ve yayınların işleyişini sağlayan kişidir. Yayın tonunu, editoryal yönünü ve politikalarını yazı işleri müdürü belirler. Yazı işleri müdürü olma şartları konusuna gelmeden önce meslek hakkı bilgi sahibi olmak adına yazı işleri müdürü ne iş yapar ona bakmak gerekir.Yazı İşleri Müdürünün Görevleri​

Yazı işleri müdürünün temel görevi gerektiği zaman yazma görevlerini üstlenmek ve tüm bölünler arasında sorunsuz ve sürekli iletişim sağlamaktır. Yazı işleri müdürünün bu temel görevinin yanında üstlenmesi gereken başka sorumlulukları da vardır.

Matbu yayın, web sitesi içeriği ve kurum içi yazışmaları yönetmeli ve denetlemelidir. Tüm içeriği ve fotoğrafları doğruluk ve uygunluk açısından incelemeli ve gerektiği zaman bunları geliştirmek için öneriler sunmalıdır. Yayınevi veya kurum için yazım kuralları ve üslubu belirlemeli, aynı zamanda üretilen içeriğin bu stile uygun olmasını sağlamalıdır.

Belirtmek gereken bir şey var ki yazı işleri müdürü olma şartları resmi bir şekilde listelenmesinden ayrı olarak bu saydığımız görevlerin gerektirdiği karakter özellikleri de göz önünde bulundurulmalı ve meslek seçimi öyle yapılmalıdır. Yazı işleri müdürü, devlet kurumlarında yöneticisi olduğu departmanlar personeline yazılı görev dağılımını sağlamalı ve memurların iş takibini yapmalıdır.Resmi yazışmaların düzenli olarak hazırlanmasını sağlama görevi de yazı işleri müdürüne aittir. Aynı zamanda yazı işleri müdürü mevzuatla be idari makamlar tarafından onun için atanan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Tüm yayın kurulu toplantılarına katılmak ve yayın kurulunun çalışmalarını gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla etkili iletişim ve iş birliği kurmak da yazı işleri müdürünün görevleri arasında yer almaktadır.

Yazı işleri müdürü olma şartları nedir sorusuna gelmeden önce yazı işleri müdürünün birkaç görevine daha değinmek gerekir. Yazı işleri müdürü, dava ile ilgili mahkemeye sunulan her türlü dilekçe ve aynı zamanda da belgeyi havale etmekle yükümlüdür. Yargıtay'ın vermiş olduğu bozma kararları ile onama kararlarını derhal taraflara tebliğ etmelidir.

Eğer görevlendirilirse elektronik ortamdan fiziki örnek çıkartılması gereken durumlarda tutanak veya belgenin aslının aynı olduğunu belirtmeli ve belgeyi imzalamalı ve mühürlemelidir. Mahkeme tarafından görevlendirilmesi durumunda ihtiyati tedbir kararlarını uygulamalıdır. Yazı işleri müdürü olma şartları incelenmeden önce bilinmesi gereken bazı görevler daha vardır.

Mahkeme tutanaklarının tamamının veya bir kısmını suretlerini tasdik edip imzalayarak mahkeme mührü ile mühürleyip talep eden tarafa vermelidir. Hâkimi taraflardan birinin reddetmedi durumunda ret dilekçesini diğer tarafa tebliğ etmelidir veya hâkimin reddini gerektiren durumun hâkim tarafından fark edilmesi ve hâkimin çekilmesi halinde hâkimin çekilmesini her iki tarafa da tebliğ etmelidir. Yazı işleri müdürü olma şartları, bu görevlerin araştırılması sonrasında artık incelenebilir.Yazı İşleri Müdürü Olma Şartları​

Nasıl yazı işleri müdürü olunacağı sorusuna baktığımız zaman karşımıza yazı işleri müdürü olma şartları çıkacak ve bu şartlara uygunluğumuza göre hareket edebileceğiz. Öncelikle özel sektöre veya kamu kurumu fark etmeksizin yerine getirmemiz gereken ortak kriterler vardır. Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Devlet kurumlarında yazı işleri müdürü olma şartları arasında yer alan bir husus ise şudur: Yazı işleri müdürü olarak hizmete başlamak için atanmış olmak veya görevde yükselmiş olmak. Bu bahsedilen şartlar kurumlar arasında farklılık gösterebilmektedir.

Yukarıda bahsedildiği gibi yazı işleri müdürü olma şartları için aranan kriterler bir yana bir de kendi karakter özelliklerimizden yola çıkarak bir sonuca varmamız gerekmektedir. Yazı işleri müdürünün görevinden az çok anlaşılsa da hem bu işi yapabilmek adına siz de olması gereken hem de işverenleri yazı işleri müdürü olmak isteyen kişi de aradığı nitelikler nelerdir, bir bakalım.

Yazı işleri müdürü olacak kişi ekip yönetimi ve çalışmasını gerçekleştirebilmelidir. Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim kabiliyetine sahip olmalıdır ki bu, bir yazı işleri müdüründe kesinlikle bulunması gereken bir niteliktir.

Yazı işleri müdürü kitle iletişim araçları hakkında uzmanlık göstermelidir. Bunun yanında stres altında çalışmayı bilmelidir ve belirlenen zaman dilimi içerisinde elinde bulunan işin teslimini gerçekleştirebilmesi de bu mesleği yapabilmek adına kişide bulunması gereken kabiliyetlerdendir.
 
Moderatörler tarafından düzenlendi:

Yeni konular

Top