Türkiye'nin en iyi forumuna hoş geldiniz!

En aktif ve güncel Türkçe foruma kayıt olarak en samimi dostluklara adım atın ve her gün büyüyen forumumuzda yerinizi şimdiden alın. Haydi, ne duruyorsunuz? :)

Aramıza katıl
277
üye
42143
mesaj

Zabıt Kâtibi Kimdir ve Ne İş Yapar?

uykumvar

Üye
Deneyimli Üye
Kayıt tarihi
24 Mart 2021
Mesaj
787
Tepkiler
427
Konuyu Başlatan
Zabıt kâtibi, mahkemelerde ve diğer toplantılarda veya hâkimin görülen dava direktiflerini seri bir şekilde daktilograf eden ve ara kararlarla ilgili evrakları hazırlayan kişidir diyebiliriz. Yani zabıt kâtibi bir yargı personelidir. Zabıt kâtibi ne iş yapar sorusuna gelecek olursak, öncelikle belirtmek gerekir ki zabıt katiplerinin işleri rutin ve bir hayli yoğundur.Sözlü ifadelerin yazıya geçirilmesinde de büyük ölçüde önem arz eden bir sorumluluk yüklenmektedirler. Yazı İşleri Müdürünün tayin ettiği ve verdiği işleri görürler. Mahkeme defterinin temiz ve düzgün tutulmasından sorumludurlar. Mahkemeye ait tüm yazışmaları vaktinde yapmalı ve dava dosyalarını düzenli ve sıralı bir şekilde bulundurarak saklamalıdırlar.

Duruşmalara katılarak hâkimin denetimi ve emri altında soruşturmaların ve muhakematın cereyanını tutanağını kaydetmelidirler. Bu tutanakları temiz ve okunaklı yazmakla ve kaim ile birlikte imzalamakla görevlidirler. Zabıt kâtibi ne iş yapar sorusunun bir başka cevabı ise, ara kararın gerektirdiği yazışma ve işlemler doğrultusunda tarafların ödemesi gereken miktarı, iş sahibine ve vezneye ya da yazı işleri müdürüne bildirmektir. Ara karar gereğinin yerine getirilmiş olduğu tutanağın altına işaret ve imza atılmalıdır.

Zabıt kâtibi ne iş yapar sorusunun daha birçok cevabı vardır. Daha önce avans olarak yatırılmış paradan ara karar gereğini yerine getirmek amacıyla vezneden veya yazı işleri müdüründen gereken miktar alınmalı ve bu iş kararın verilmesi ile birlikte iki gün içerisinde yapılmalıdır.HUMK 157. madde gereği taraflar dosyayı incelerken zabıt kâtibi bu işe nezaret etmelidir. Zabıt kâtibi mahkeme tarafından verilen ve acele işlerden sayılan nafaka takdiri, mirasçılık belgesinin verilmesi ve nüfus kayıtlarının düzeltilmesi gibi davalarda verilen kararları diğerlerinden çabuk ve önce yazmalıdır. Zabıt kâtibi ne iş yapar sorusuna verilecek cevaplardan biri de mahkeme tarafından görevlendirilmesi halinde ihtiyazi haciz tedbirlerinin tatbikini yapmaktır.

Zabıt kâtibi, mahkeme dışında hâkim veya naip huzurunda yapılacak tüm işlemlerde hazır bulunmalıdır. Mahkemeden önce ve eğer gerekiyorsa, soruşturma bittikten sonra dava dosyasını inceleyebilecek mahkeme üyelerine verebilir yalnız zamanında ve eksiksiz geri almalıdır. Zabıt kâtibi ne iş yapar sorusuna vereceğimiz cevaplar bunlarla da kısıtlı değil.

Zabıt Katibi Ne İş Yapar?​

Bunların yanında zabıt katibi cevabı zamanında gelmeyen müzekkerelerin tekidini yapmakla da görevlidir. Kalem hizmetlerinin yürütülmesi de görevleri arasındadır. Zabıt katipleri yazı işleri müdürünün denetiminde Ceza hukuku ile ilgili mevzuat hakkında bilgilenirler. Zabıt kâtibi ne iş yapar sorusuna verilebilecek bir diğer cevap, zabıt kâtibi defterlere sayfa numarası verip mahkeme mührünü basarak hâkime imzalatır olacaktır.

Cumhuriyet Başsavcılığı veya mahkemelerdeki defterler ve kartonları temiz, düzgün ve sağlıklı bir şekilde tutmalıdır. Defterlerde düzeltme yapılması halinde yanlış olan bölümün üzerine ince bir çizgi çizilerek defterde düzeltme yapıldıktan sonra Cumhuriyet Savcısına ve duruşma hakimine veya mahkeme başkanına bu düzeltmenin onaylatılması da zabıt kâtibi ne iş yapar sorusunun cevaplarındandır.

Dava dosyalarının gününde esas deftere kaydetmeli ve açılan her dava için ayrı bir dosya düzenlemelidir. Mahkemeler tarafından verilen kararlar ve suretlerinde zabıt katibinin imzasının bulunması da zorunludur. Zabıt kâtibi her türlü tebligat işlemini yapmaktadır. Tutuklu sanığa duruşma gün ve saatinin tebliği için cezaevi müdürlüğüne yazı yazmak da zabıt katibinin görevleri arasındadır.Zabıt kâtibi tutanak ve diğer yazılı kağıtları yönetmeliğin 79. maddesi çerçevesinde kullanmalıdır. Dosyaları ise yönetmeliğin 60. Maddesine göre düzenlemeli ve dizi listesi hazırlamalıdır. Zabıt kâtibi ne iş yapar sorusunun bir diğer cevabı ise, duruşma günü listesi hazırlar olmalıdır.

Zabıt kâtibi mağdurun müşteki suçtan zarar gören ve katılanın vekilleri ile müdafilerinin kovuştura zamanında delilleri incelemelerine nezaret etmelidir. Ayrıca zabıt kâtibi, ara kararların yerine getirilmesini sağlamaktadır. Karar karşı istinaf, temyiz ve merci tayini talebinde bulunulması halinde noksan ikmali için iade hallerinde dosya gönderme formu doldurularak Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılığı veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere formu imzaya sunmalıdır.

Zabıt kâtibi keşif, otopsi, yer gösterme, ölü muayenesi ve duruşmalarda hazır bulunarak tutanakları hazırlamalarıdır. Zabıt kâtibi ne iş yapar sorusuna verebileceğimiz cevaplar bu kadardır. Mesleğin bahsettiğimiz yoğunluğunu bu sorunun cevaplarının oldukça fazla olmasından bile anlayabilmemiz mümkündür.
 
Moderatörler tarafından düzenlendi:
Top