İsa, Aslında Başmelek Mikail midir?

Rick

Üye
Yeni Üye
Kayıt tarihi
29 Temmuz 2021
Mesaj
357
Tepkiler
5
Başmelek = Mikail = İsa...!

Bu kanotik İncil'ler ve mektubatların iddiasıdır...

YAHUDA
BAP-1

9-Fakat baş melek Mikael İblise muhalefet ederek, Musanın cesedi hakkında mücadele ederken, ona karşı söverek bir hüküm getirmeğe cesaret etmedi; fakat: Rab seni azarlasın, dedi.
Başmelek Mikail, tektir, tekildir...

I.SELANİKLİLER
BAP-4

16-Çünkü Rab kendisi yüksek nida ile, baş meleğin sedası ile ve Allahın borusu ile gökten inecek; ve önce Mesihte ölüler kıyam edeceklerdir;
Bu ayet, İsa'nın Başmelek Mikail olduğunu güçlendiren bir ayettir çünkü Rab İsa " baş meleğin sedası ile ve Allahın borusu ile gökten inecek "...!

VAHİY
BAP-12

7-Ve gökte cenk oldu; Mikael ve kendi melekleri ejderle cenketmek için çıktılar; ve ejder ve kendi melekleri cenkettiler,
8-ve galip olmadılar, ve gökte artık onların yeri bulunmadı.
Mikail, sadık meleklerden oluşan ordunun başıdır...!

VAHİY
BAP-19

13-Ve üzerine kan serpilmiş bir esvapla giyinmiş olup, o Allahın Kelâmı ismile anılır.
14-Ve gökte olan beyaz, temiz, zarif ketenle giyinmiş ordular kır atlar üzerinde onun ardınca geliyorlardı.
15-Ve milletleri vursun diye, kendi ağzından keskin bir kılıç çıkıyor, ve kendisi onları demir çomakla güdecektir; ve her şeye kadir olan Allahın gazabının azgınlığı şarabının mâsarasını kendisi basacaktır.
16-Ve esvabı üzerinde ve kalçası üzerinde: KIRALLARIN KIRALI VE RABLERİN RABBİ, diye yazılmış bir isim vardır.
Burada da bu sefer İsa'nın sadık meleklerden oluşan ordusu vardır..!

II.SELANİKLİLER
BAP-1

6-Allahı bilmiyenlerden ve Rabbimiz İsanın inciline itaat etmiyenlerden intikam alarak Rab İsanın,
7-kuvvetinin meleklerile ateş alevinde gökten zuhurunda,
8-sizi sıkıştıranlara sıkıntı ile, ve size, sıkıntı çekenlere, bizimle beraber rahatla ödemek Allah indinde doğrudur.
Pavlus, İsa ve onun güçlü meleklerinden özel olarak bahseder...!

I.PETRUS
BAP-3

22-Kendisi göke gitmiş, melekler ve hükûmetler ve kudretler ona tâbi kılınmış olarak Allahın sağındadır.
Tüm yetkiler, melekler, kudretler İsa'da toplanmıştır...!

Bunlar tabii ki kanotik İncillerde geçen ayetler değil.Bakalım kanotik İnciller içerisinden sadece Matta'daki ayetler bu konu hakkında ne diyor...:

MATTA
BAP-13

41-İnsanoğlu meleklerini gönderecektir, ve onlar sürçmeğe sebep olan bütün şeyleri, ve fesat işliyenleri onun melekûtundan toplıyacaklar;
42-ve onları fırın ateşine atacaklar; orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.
İnsanoğlu meleklerini göndercek, yani İsa...!

MATTA
BAP-16

27-Zira İnsanoğlu Babasının izzetinde meleklerile gelecek, ve o zaman herkese kendi işine göre karşılık verecektir.
İsa, melekleri ile gelecek...!

MATTA
BAP-24

30-o zaman İnsanoğlunun alâmeti gökte görünecek; o zaman yeryüzünün bütün sıptları dövünecekler, ve İnsanoğlunun gökün bulutları üzerinde kudretle ve büyük izzetle geldiğini görecekler.
31-Ve meleklerini büyük sesli boru ile gönderecek, ve melekler, göklerin bir ucundan öteki ucuna kadar, onun seçtiklerini dört yelden toplıyacaklar.
Yine insanoğlu melekleriyle gelecek yani İsa...!

Tüm bu ayetler ve işaretler, İsa'nın, aslında Başmelek Mikail olduğunu göstermektedir, her ne kadar bazı itirazlar olsa da sonucu değiştirmemektedir.

Peki tüm bunlar ne değiştirir? Yani İsa başmelek Mikail olsa ne olur olmasa ne olur...?
 

Rick

Üye
Yeni Üye
Kayıt tarihi
29 Temmuz 2021
Mesaj
357
Tepkiler
5
Bu düşüncenin etkisi yüksek tabii ki.Ancak İsa başmelek Mikail değil ise durum farklı, başmelek Mikail ise farklı.

Yehova'nın Şahitleri, 1. Selanikliler 4:16'da geçen

I.SELANİKLİLER
BAP-4

16-Çünkü Rab kendisi yüksek nida ile, baş meleğin sedası ile ve Allahın borusu ile gökten inecek; ve önce Mesihte ölüler kıyam edeceklerdir;

"baş meleğin sedası" tabirini, büyük meleklere inanışın dini referansı olarak gösterirler.Yehova'nın Şahitleri, kutsal metinlerde Mikail ile kastedilenin gökteki İsa olduğunu, Mikail'in sadece onun başka bir adı olduğunu savunurlar. Onlar, İsa'nın, kelimenin en basit anlamıyla bir baş melek olduğuna, yani en yüce mahiyette bir varlık olduğuna inanırlar.

İşte burada bir sorun başlar.O sorun da şudur.İsa çarmıhtayken...:

MATTA
BAP-27

44-Ve onunla beraber haça gerilmiş olan haydutlar da ona ayni sitemi ettiler.
45-Ve altıncı saatten dokuzuncu saate kadar, bütün yeryüzüne karanlık çöktü.
46-Ve dokuzuncu saate doğru, İsa: Eli, Eli, lama sabaktani? yani: "Allahım, Allahım, beni niçin bıraktın?" diye, yüksek sesle bağırdı.

Oysa ki İsa = Başmelek Mikail idi.Ve yine inanış şekline göre İsa, yani başmelek Mikail, " günahlara kefaret olmak için " gelmişti.Günahlara kefaret olmanın da bir yolu " kanı akıtılarak kurban olmak " idi.Ancak çarmıhta, günahlara kefaret olmak için kan akıtılarak kurban olmada bir sorun olduğu anlaşılıyor.

Peki günahlara kefaret olmak derken ne kastediliyor? Yani hangi günaha, suça karşılık kefaret? İlk suç yani ASLİ SUÇ kastediliyor.!

Adem, sonsuz özelliklerde yaratılmıştı.Sonsuz görme yeteneği, sonsuz duyma yeteneği..v.b. ama asıl önemlisi " ÖLÜMSÜZ " idi.! Ne zamana dek, yasak olan, " yeme, yediğin gün ölürsün " dendiği halde yasak ağacın meyvasından yiyene dek.Onu yedi ve 1 gün sonra, 930 yaşında öldü.

II.PETRUS
BAP-3

8-Fakat, ey sevgililer, şu bir şeyi unutmayın ki Rabbin indinde bir gün bin yıl, ve bin yıl bir gün gibidir.

Bu ayeti mesnet alırsak, Adem 930 yıl yaşayıp öldüğünde aslında 1 günde ölmüş olmaktadır.Yani yasak ağacın meyvesini yediği gün öldü.


TEKVİN
BAP-3
22-Ve RAB Allah dedi: İşte, adam iyiyi ve kötüyü bilmekte bizden biri gibi oldu; ve şimdi elini uzatmasın ve hayat ağacından almasın, ve yemesin ve ebediyen yaşamasın diye

Bu ne demektir, Adem aslında ölümsüzdü, ancak o suçu işleyince ölümlü oldu demektir.
 

Yeni konular

Top