Fonksiyonel Tıp Nedir? Uygulamaları Nelerdir?

uykumvar

Üye
Deneyimli Üye
Kayıt tarihi
24 Mart 2021
Mesaj
804
Tepkiler
434
Fonksiyonel tıp nedir ? Fonksiyonel tıp, tedavi görmek amacıyla başvuran her kişinin mevcut hastalığının nedenlerini inceleyerek bilimsel verilere dayandırmaktadır. Bunu yaparken hasta hakkındaki bilgiler en yüksek düzeyde tutularak kişiye özel tedavi planı uygulanması amaçlanmaktadır. Diğer bir deyişle fonksiyonel tıp; bilimsel olarak hasta merkezli çalışan ve bireyselleştirilmiş tedavi planı uygulayan bir tıptır.

Kod:
	<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1253376640108840"
	   crossorigin="anonymous"></script>
	<ins class="adsbygoogle"
	   style="display:block; text-align:center;"
	   data-ad-layout="in-article"
	   data-ad-format="fluid"
	   data-ad-client="ca-pub-1253376640108840"
	   data-ad-slot="7782250197"></ins>
	<script>
	   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
	</script>
Fonksiyonel tıp bilinenin aksine tıbbın bir yan dalı, alternatif ya da tamamlayıcı tıp yolu, farklı yöntemlerle tedavi sürecine girilen bir dal ve farklı bir uzmanlık dalı değildir. Fonksiyonel tıp nedir sorusu bir örnekle anlatılacak olursa; örneğin bir alanda uzmanlık yapan hekim, uzmanlığında ilerledikçe hastalara bütüncül bir gözle bakma yetisini kaybedebilmektedir. Fonksiyonel tıp tam olarak bu noktada devreye girmekte ve hastanın ihtiyacı olan genel teşhisi ve tedaviyi uygulamaktadır. Tedaviyi uygularken de hastalığa bir dalda değil, genel olarak bakarak mevcut hastalığın ana sebebine inmektedir.

2681=216.jpg

Fonksiyonel Tıp Yöntemi Nedir?
Fonksiyonel tıbba göre kronik hastalıkların öncesinde vücudun bir ya da birden çok fizyolojik işletim sisteminde işlevsel bir problem bulunmaktadır. Bu cümleyi başka bir şekilde özetlersek; fonksiyonel tıp kronik hastalıklara doğru ilerleyen süreci tespit ederek bu süreçteki işlevsel problemleri ortadan kaldırma sanatı ve bilimidir. (Türel B., -2019)

Kod:
	<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1253376640108840"
	   crossorigin="anonymous"></script>
	<ins class="adsbygoogle"
	   style="display:block; text-align:center;"
	   data-ad-layout="in-article"
	   data-ad-format="fluid"
	   data-ad-client="ca-pub-1253376640108840"
	   data-ad-slot="7782250197"></ins>
	<script>
	   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
	</script>
Fonksiyonel Tıbbın İnflamatuar Artritte Sonuçlar Üzerine Etkisi Çalışması
Bu çalışmada, fonksiyonel tıbbın inflamatuar artritli hastalarda hasta tarafından bildirilen sonuçlar üzerindeki etkisi incelenmiştir.

İnflamatuar artirit (eklem itihabı) için tedavideki ilerlemelere rağmen önemli sayıda hasta remisyona (hastalık semptomlarının görülmediği durum) ulaşmada başarısız olur. Diyet, çevresel faktörler ve fiziksel aktivite gibi değiştirilebilir faktörler hastaların resmisyonunu ve daha iyi bir sağlığa kavuşmalarına yardımcı olmak için önemli bir nokta olabilir. Fonksiyonel tıp, bu yaşam faktörlerine odaklanarak önemli bir yardımcı tedavi olabilir. (Droz, N., Hanaway, P., -2020)

12 haftalık çalışmada; romatoid artirit ve psoriatik artit (sedef romatizması) tanısı olan hastalar sırasıyla Amerikan Romatoloji Koleji’nin kılavuzlarına göre tedavi edildi. 318 kişinin taranarak 54 kişinin dahil edildiği çalışmada; seçilen kişiler farklı gruplara bölünerek bir grubun tedavisine fonksiyonel tıp ile başlandı. Çalışma sonucunda fonksiyonel tıp grubundaki kişiler ağrıda istatiksel olarak anlamlı bir azalma yaşadı. Fonksiyonel tıp, tek başına geleneksel tedavi ile iyileşme görmeyenlerde hastaların ağrısını, zihinsel ve fiziksel sağlığını iyileştirmek için yardımcı tedavi olarak önemli bir role sahiptir. Ayrıca fonkssiyonel tıp bu süreçte tanı ve tedavi yöntemi olarak; beslenme ve sindirim işlevini iyileştirmeye, zararlı çevresel faktörleri ortadan kaldırmaya ve disiplinli koçluk desteği sağlamaya odaklandı. (Droz, N., Hanaway, P., -2020)

Kod:
	<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1253376640108840"
	   crossorigin="anonymous"></script>
	<ins class="adsbygoogle"
	   style="display:block; text-align:center;"
	   data-ad-layout="in-article"
	   data-ad-format="fluid"
	   data-ad-client="ca-pub-1253376640108840"
	   data-ad-slot="7782250197"></ins>
	<script>
	   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
	</script>
Fonksiyonel Tıp Özellikleri Nelerdir?

 • Fonksiyonel tıp sadece hastalığı değil, hastalığın köküne inerek hastayı iyileştirmek ister. Bu özelliğiyle bütüncüldür.
  Tüm hastalara uygun tedavi planı yerine kişiye özel tedavi uygulanır. Fonksiyonel tıpta tedavi kişiye özeldir.
  Fonksiyonel tıp, alternatif bir tıp dalı ya da uzmanlık alanı değildir.
  Tedavi sürecinde kişinin biyokimyasal, genetik, fizyolojik, yaşam standartları gibi özellikleri göz önünde bulundurularak kişiye özel bir tedavi planı uygular.
Fonksiyonel Tıp Faydaları Nelerdir?
Fonksiyonel tıp faydaları dendiğinde akla ilk ve tek olarak; danışan kişideki hastalığın nasıl bir organizma üzerinde olduğu ve organizmanın nasıl tedavi edilebileceği düşünülmektedir. Bu özelliğiyle fonksiyonel tıp sağlığı geri kazanmaya ve sürekli olarak korumaya yönelik adımlar atmaktadır.

Kod:
	<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1253376640108840"
	   crossorigin="anonymous"></script>
	<ins class="adsbygoogle"
	   style="display:block; text-align:center;"
	   data-ad-layout="in-article"
	   data-ad-format="fluid"
	   data-ad-client="ca-pub-1253376640108840"
	   data-ad-slot="7782250197"></ins>
	<script>
	   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
	</script>
Ayrıca fonksiyonel tıpta hastalar; hastalığın ortaya çıkış nedeni ve gelişimine bağlı olarak birbirinden tamamen farklı şekilde tedavi edilirler. Çünkü fonksiyonel tıpta tedavinin kişinin sağlık durumu ve genetik yatkınlığa göre özel olması onu klasik tıptan ayırmaktadır. Klasik tıpta hastalar hemen hemen aynı şekilde tedavi edilir ve temelinde farklı nedenlere bağlı olan rahatsızlıklar vardır. Yapılan bir tedavi diğer bir kişide aynı başarıyı sağlayamayabilir.

Fonksiyonel Tıbba Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?
Özellikle tedaviye cevap alınamayan ya da tedavinin yeterli düzeyde etkin olmadığı durumlarda vakaya fonksiyonel tıp yaklaşımı uygun olmaktadır. Klasik tıp dalında yapılan tanı ve tedavi süreçlerinde hastalığa neden olan / altta yatan asıl durum fark edilememektedir. Bu noktada hastalığa sebep olan ana etmenin düzeltilmesi beraberinde çözümü de getirecektir.

Fonksiyonel tıpta her hasta özeldir ve kendine has tedavi yöntemleri olmalıdır. Çünkü her hastanın herhangi bir tedaviye verdiği yanıt dahi farklı olabilmektedir. Fonksiyonel tıp tam olarak bu noktada her hastaya özel ve bütüncül bir şekilde yaklaşmakta, ayrıca bilim çerçevesinde hastalığın köküne inmektedir. Bu noktada fizyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik gibi birçok tıp biliminden faydalanmakta ve hastalığın ilerlemesini durdurmayı amaçlamaktadır.

Kod:
	<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1253376640108840"
	   crossorigin="anonymous"></script>
	<ins class="adsbygoogle"
	   style="display:block; text-align:center;"
	   data-ad-layout="in-article"
	   data-ad-format="fluid"
	   data-ad-client="ca-pub-1253376640108840"
	   data-ad-slot="7782250197"></ins>
	<script>
	   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
	</script>
Fonksiyonel Tıp Doktorluğu Nedir?
Fonksiyonel tıp doktoru; Tıp Fakültesi eğitimini tamamlamış, daha sonrasında ise Fonksiyonel Tıp Enstitüsü gibi bir kuruluştan eğitim almış kişilere denmektedir. Bu eğitim sonunda doktorlar bu tıbbın öğretilerini uygulamaya geçirebilmektedir. Bu alandaki doktorlar hastalıklardaki karmaşık durumların nedenlerini bulabilmek için özel eğitim almakta ve tedavi sürecinde bu teknikleri kullanmaktadırlar. Bu sayede aynı anda mevcut hastalığa neden olan birçok faktörü araştırabilirler.

Bu alanda alınan sertifikanın daha yasal bir statü verdiğini söylemek doğru bir yaklaşım değildir. Fakat bu sertifika doktorun bu alanda eğitim almış olduğunu ve bu yöntemle çalışmak istediğini kanıtlar niteliktedir. Doktorlar birçok karmaşık vakayı çok yönlü bir şekilde inceleyerek sorunları çözebilmektedir. Kronik (kalıcı) hastalıkların da semptomlarının azaltılmasına yardımcı olabilmektedirler. Kronik hastalıklar dışında hastalık meydana gelmeden önleyici bakım da uygulanabilmektedir. Bu süreç içerisinde bir hastalık tanısı konmuş ise hastaların tüm geçmişine detaylı bir şekilde bakılmaktadır.

Fonksiyonel Tıp Doktorunu Ne Zaman Tercih Etmeliyim?
Fonksiyonel tıp doktoru; hastalığınız üzerinde daha detaylı incelemeler istediğinizde, doktorun uygun gördüğü akupunktur, kendinize özel bir tedavi süreci istediğinizde, kronik bir hastalığınız var ise, meditasyon vb. tedavi yöntemlerini uygulamalarına açıksanız fonksiyonel tıp doktorunu tercih edebilirsiniz.

Bu alandaki doktorlar kronik rahatsızlıklarda semptomları ortadan kaldırarak yaşam standartlarını daha kaliteli kılarken bir yandan kronik hastalığın temeline de inmektedir. Yine hastalığınız üzerinde daha detaylı incelemeler yaparak size daha fazla zaman ayırır ve tedavi planınızı tamamen size özel bir şekilde hazırlarlar. Bu özellikler ise fonksiyonel tıbbın tercih edilme nedenleridir.

Kod:
	<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1253376640108840"
	   crossorigin="anonymous"></script>
	<ins class="adsbygoogle"
	   style="display:block; text-align:center;"
	   data-ad-layout="in-article"
	   data-ad-format="fluid"
	   data-ad-client="ca-pub-1253376640108840"
	   data-ad-slot="7782250197"></ins>
	<script>
	   (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
	</script>
Fonksiyonel Tıpta Tedavi Süreci Nasıldır?
Çeşitli dış etkenler (stres, depresyon vs.) hastalık oluşumunda rol oynamaktadır. Fonksiyonel tıpta bu etkenlerin hastalığa neden olduğu nokta tespit edilmekte ve bilimsel olarak saptanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda kişiye özel bir tedavi süreci planlanmakta ve; mevcut hastalıkları kişinin biyokimyasal ve fizyolojik yapısı ile değerlendirir. Bunların dışında kişinin ailesinde buluna rahatsızlıklar (aile öyküsü) ve yaşam standartları da değerlendirilmeye alınmaktadır. Tüm bunlar değerlendirildiğinde tedavi edilmesi amacıyla bir plan oluşturulmaktadır.

Bu süreçte yine tedavi sürecine uygun ise; hormon tedavisi, sağlıklı beslenme, sindirim sistemini iyileştirme, inflamasyonu giderme gibi adımlar uygulanabilmektedir. Hastalarda olası tüm riskleri ortadan kaldırmak uzun süreli bir sağlık hali getirecektir.

Kaynakça

Droz, N., Hanaway, P., Hyman, M., Jin, Y., Beidelschies, M. ve Husni, ME (2020). Fonksiyonel tıbbın enflamatuar artritte hasta tarafından bildirilen sonuçlar üzerindeki etkisi: Geriye dönük bir çalışma. PloS bir, 15 (10), e0240416.

Türel B., (2019), Fonksiyonel Tıp Nedir?, J Biotechnol and Strategic Health Res. 2019;3(Özel Sayı):150-154 DOI: bshr.621155
 
Top