Arkeolog Kime Denir?

Samur

Üye
Üye
Kayıt tarihi
17 Nisan 2021
Mesaj
397
Tepkiler
238
Arkeolog, arkeoloji bilimi ile ilgilenen kişilerdir. Arkeoloji ise geçmiş insan hayatı ve faaliyetlerinin incelenmesi için çeşitli kalıntılar üzerine gerçekleştirilen bilimsel çalışmalardır. Eski çağlardan günümüze kadar gelmeyi başaran kanıtlar üzerinde yapılan çalışmalar, geçmiş yaşama dair tüm belirsizliklerin ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.İnsan yapımı nesneler, insan yaşamı, tapınaklar, mezar odalar, katedraller, piramitler, saraylar ve daha bir çok şey arkeolojinin ilgi alanına giren araştırma alanlarıdır. Arkeolojik çalışmalar genel olarak tarih öncesi, tükenmiş kültürün temel bilgi kaynağı olarak ifade edilmektedir. Arkeoloji, maddi kültürün elde edilmesi ve analizlerinin gerçekleştirilmesi ile insan faaliyetlerinin incelenmesini ifade etmektedir.


2684=217.jpg

Arkeolog Ne Yapar?​

Arkeolog, insanlık tarihi ve tarihten öncesi ile ilgili bilgi toplayabilmek için eski medeniyetlerin gerisinde bıraktığı kemik, eşya ve çeşitli mimari yapıların incelenmesini sağlamaktadır. Bu doğrultuda mağara resimleri, aletler, bina kalıntıları arkeologlar aracılığı ile incelenmektedir.

Arkeoloji ile ilgilenen kişilerin çalışmalarının kapsamı kişilerin uzmanlık alanına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu doğrultuda geçmiş kültürler, coğrafi bölgeler ve gelenekler ile ilgili pek çok çalışmanın da yürütüldüğünü söylemek mümkündür. Arkeologların profesyonel olarak sürdürdüğü çalışmaları genel olarak aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
 • Uygun kazı alanlarını bularak jeofiziksel çalışmalar gerçekleştirmek
 • Hava fotoğrafçılığını profesyonel bir şekilde kullanmak
 • Kazı ekiplerini profesyonel bir şekilde yönetmek
 • Kazılardan elde edilen bulguları temizlemek ve kayıt altına alarak tasnif etmek
 • Radyokarbon tarihleme gibi çeşitli laboratuvar testlerini en iyi şekilde uygulamak
 • Bulguları farklı arkeolojik veriler ile karşılaştırmak
 • Yazılı ve fotografik elektronik veriler ile ilgili işlemler gerçekleştirmek
 • Personeli denetlemek ve yönlendirmek
 • Kazıda elde edilen eserlerin nasıl görüneceği ile ilgil sanal simülasyonlar oluşturma
 • Geçmiş kültürlerin kökenleri ve gelişimi ile ilgili çeşitli teoriler geliştirmek,
 • Yayınlanmak üzere rapor ya da akademik makale kaleme almak,
 • Şehir planlama uygulamalarının kontrollerini gerçekleştirmek ve olası arkeolojik etkileri belirlemek
 • Arkeolojik kalıntıların korunması ya da kaydedilmesi hakkında tavsiyeler oluşturmak
 • Önemli binaların ve anıtların korunaklı olmasına yardımcı olmak


Arkeologların Sahip Olması Gereken Özellikler​

Arkeologların sahip olması gereken çeşitli özellikler vardır. Söz konusu özellikler genel olarak aşağıdaki gibidir:
 • Saha çalışması esnasında gerekli olan ekip yönetimi kabiliyetine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Sorgulayıcı ve analitik bir zihne sahip olmaları gerekmektedir.
 • Problem çözümü ile ilgili karar verebilmek için muhakeme yeteneğinin bulunması gerekmektedir.
 • Diğer profesyonel kişiler ile etkin bir biçim iletişim kurma becerisine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Gereç ve araç kullanımında ustalık sahibi olunması gerekmektedir.
 • Öz disiplini ve sabrı yüksek kişiler olması gerekmektedir.
 • Arkeologların aktif öğrenme isteğinin bulunması gerekmektedir.
Uzun süren proje ve kazı çalışmalarını devam ettirecek azme sahip olmaları gerekmektedir.
Açık alanlarda ki uzun sürecek çalışmalarda faaliyet gösterecek fiziksel yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Bireylerin arkeolog olabilmeleri için 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin Arkeoloji bölümünden mezun olmaları gerekmektedir. Yukarıda ki kriterlere de sahip olan kişiler başarılı bir şekilde arkeolojik faaliyetleri sürdürebilirler.
 

Yakida

Say cheese!
Yönetici
Kayıt tarihi
23 Mart 2021
Mesaj
4.132
Tepkiler
3.739
Yani kısacası sevmek gerekiyor bu işi, çok özen gerektiren bir iş çünkü.
 
Top