Türkiye'nin en iyi forumuna hoş geldiniz!

En aktif ve güncel Türkçe foruma kayıt olarak en samimi dostluklara adım atın ve her gün büyüyen forumumuzda yerinizi şimdiden alın. Haydi, ne duruyorsunuz? :)

Aramıza katıl
277
üye
42134
mesaj

Bahailik Nedir?

Samur

Üye
Üye
Kayıt tarihi
17 Nisan 2021
Mesaj
386
Tepkiler
231
Konuyu Başlatan
Bahailik inancının tarihini ve çalışmalarını keşfetmek mi istiyorsunuz? İşte birliğin ışığının tüm dünyayı aydınlatabileceğini inanan Bahai dinene dair her şey!

Bahailik
inancının merkezinde insanlığın birliği ilkesi yatmaktadır. Tek Tanrılı bir din olan Bahai dini, hangi cinsiyet, millet veya ırktan olursa olsun her bireyin, insan ailesinin bir üyesi olduğunu düşünmektedir. Her insan, durmaksızın ilerleyen bir medeniyetin ruhani ve maddi bakımdan gelişimine katkıda bulunma kapasitesine sahip olduğu fikri hakimdir.

Bahai dini, tüm kutsal dinlerde olduğu gibi kainatta var olan her şeyi yaratan Tanrı’nın eşsiz, tek ve benzersiz olduğunu savunmaktadır. Tanrı, her şeyi bilir, herkesi sever, her şeye kadirdir, herkese karşı şefkatlidir. Bahailik inanç sisteminde, insanın algısı ne kadar yaratıcı ve geniş olursa olsun Allah’ın gerçekliğini tamamen anlamasının mümkün olmadığına ve aklın sınırlarıyla kısıtlı kalacağına inanılmaktadır.

Bahailik Tarihçesi​

19. yüzyılda İran’da doğan Bahai dini, iki yüzyıldan kısa bir süre içerisinde dünyanın her yerinde inananları olan evrensel bir inanç haline gelmiştir. İran’da Babi inancının uzantısı olarak doğan Bahailik dininin ortaya çıkmasında İran toplumunun o zamanın mevcut kültürel ve sosyal şartlarının önemli bir yeri vardır.

Bahailik dini, Tanrı Mazharı olarak adı ‘’Allah’ın Nuru’’ anlamına gelen Hz. Bahaullah’ı kabul etmektedirler. Bahailer (1817-1892), yeni bir çağın gelmekte olduğunu ve dünyanın büyük dinlerinin birbirini takip eden ilahi elçilerinin bu çağ için gelmiş olanı olarak Hz. Bahaullah’ı kabul ederler.

Hz. Bahaullah, Bahailere göre tüm geçmiş dinlerin vaat ettiği kimsedir. Hz. Bahaullah, insan hayatının ruhani ve maddi boyutlarını ele alan kutsal bir medeniyetin kurulmasının çerçevesini kutsal yazılarında ortaya koymaktadır. Merkezinde insanlığın birliği olan öğretileri, adalet, refah ve barış ile şekillenmiş bir dünya vizyonu sunmaktadır.

Bahai tarihi, 1844’te Bab (Seyyid Ali Muhammed), ilahi görev için Hz. Bahaullah’ın gelişini ilan etmesiyle başlamıştır. Bahailiğin kurucusu lakabı Bahaullah olan Mirza Hüseyin Ali’dir ve Bahailik inancına göre bu devir toplumsal evrimin ve insanlık tarihinin yeni bir aşamasıdır.

Bahailik ve Temel Prensipleri​

Tüm insanlık tek bir ailedir.
Tarih dönemleri boyunca insanlar birçok farklı savaş ve çekişmelere tanık olmuştur. Bu nedenle insanlık birleşmeli ve yaşadığı sıkıntıları birlikte aşmaya çalışmalıdır. Bunun için gerekli teknolojik ve entelektüel zenginliğe de sahiptir. Bahailik görüşüne göre, birlik fayda sağlarken uyumsuzluk da hastalığa sebep olmaktadır. Ortak duygu ve amaçlara sahip olmanın kazançlarını da insan anlamıştır.
Tüm ilahi dinlerin kaynağı tektir.
Bahailik
inancında yer alan yazılara göre, tüm ilahi dinlerin temeli birdir. Doktrinlerin çoğu birbirine benzerdir çünkü bunlar ilahi yasadır. Dikkatli bir şekilde incelenecek olursa dini sistemlerin farklılıktan çok daha fazla benzerlikleri vardır.
Kadın ve erkek eşittir.
İnsanlık aleminin birliğe ulaşması için kadın ve erkeğin eşit olması gerekmektedir. Bu hayati bir önkoşuldur. Bahai dini, eşitliği sadece toplumun iyiliği için değil aynı zamanda insanın varoluşu ile ilgili temel bir gerçek olduğundan savunmaktadırlar.
Ortak bir dil ile dünya barışının kurulması kolaylaşacaktır.
Bahailik
inancı günümüzde mevcut olan anlaşmazlıkların nedeni olarak insanların birbirlerinin dilini anlamamaları olduğu fikrindedir. Bilim ve teknolojinin gelişimi sebebiyle dünya küçülmekte ve evrensel bir dilin varlığı herkesin birbiriyle ilişki kurmasını mümkün kılacaktır.
Ekonomik sıkıntılar ruhani yaklaşımla çözülebilir.
İnsan, güvenirlik, dürüstlük ve cömertlik gibi Allah’ın vasıflarını gösterebilme kapasitesine sahiptir. Bu nedenle kişi için en büyük mutluluk kaynağı insanlığın huzuru ve refahına katkıda bulunmaktır.

Bahailik inancı tüm dünya uluslarının içerisinde yeni bir hayat kımıldadığını söylemektedir!
Din ve bilim uyum içerisindedir.
Bahailik
inancında, din ve bilim gerçekliği araştırıp keşfetmede insanlığa rehber olan iki bilgi ve uygulama sistemidir. Bilim, evrenin fiziksel yönlerini anlamak için çabaları düzenlerken din de varoluşun ruhani boyutuyla ilgilenmektedir.
Eğitim gerekli ve zorunludur.
Bilgi edinmenin herkesin hakkı ve görevi olduğu düşüncesi Bahailik inancında yaygındır. Medeniyet, toplumsal gelişimin kaynağı olan bilgiyi üretmek ve hayata geçirmek ile ilişkilidir. Çocukların eğitimi tüm Bahailer için ihmal edilemeyecek bir kutsal görevdir.
Gerçek yaşam ruhun yaşamıdır.
İnsanın iki doğası olduğu fikri yaygındır. Bunlardan birincisi, yüksek olan doğası yani ruhani yaşamı ve ikincisi, aşağı olan doğası yani maddi yaşamıdır. Bahailik dini, insanlığın ulaşmayı başardığı maddi uygarlık seviyesine, buna uygun bir ruhani uygarlığın eşlik etmesi gerektiğini savunmaktadır.
 
Top