Meniere Sendromu

Yakida

Say cheese!
Yönetici
Kayıt tarihi
23 Mart 2021
Mesaj
4.132
Tepkiler
3.739
[SIZE= 16px]Meniere Sendromu[/SIZE]

Meniere hastalığı, iç kulağın etkilenmesine bağlı olarak ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. İç kulak temel olarak işitme ve denge gibi önemli fonksiyonlarda rol alır.

[SIZE= 15px]Meniere Hastalığı Nedir?[/SIZE]
Kulağın bu bölgesindeki yapıların etkilenmesine bağlı, vertigo olarak isimlendirilen şiddetli dönme hissi ortaya çıkabilir. İç kulak yapılarının etkilenmesi aynı zamanda kulak çınlaması gibi diğer işitme şikayetlerine de yol açabilir. Meniere hastalığı genellikle tek kulağı etkiler.

Meniere hastalığı, işitme kaybı, kulak çınlaması ve baş dönmesi şikayetleri ile karakterize bir iç kulak hastalığıdır. Çoğu olguda bu hastalık yavaş ilerleme eğiliminde olup zaman içerisinde kişinin günlük aktivitelerini olumsuz yönde etkileyebilecek boyutlara varabilir.
Bu rahatsızlığın görülme sıklığı yaklaşık olarak 100000 kişide 500’dür. Sıklıkla yaşlı ve kadın cinsiyette tespit edilir.
[SIZE= 15px]Meniere Hastalığı Sebepleri Nelerdir?[/SIZE]
Her ne kadar Meniere hastalığının altta yatan nedeni tam olarak ortaya konulmamış olsa da bilim insanları bu rahatsızlığı, iç kulaktaki tüp yapıların içerisinde yer alan sıvı seviyesindeki değişiklikler sonucu oluştuğunu öngörür. Vücudun bağışıklık sisteminin kendi doku ve hücrelerine karşı antikor oluşturarak harabiyete neden olduğu otoimmün hastalıklar, alerjiler ve genetik problemler de Meniere hastalığı sebepleri arasında yer alır.

Sistemik lupus eritematozus, ankilozan spondilit ve romatoid artrit, Meniere hastalığı ile ilişkili otoimmün hastalıklar arasında yer alırlar. Bu rahatsızlık ile ilişkili kabul edilen bir diğer sağlık durumu da migrendir.
[SIZE= 15px]Meniere Hastalığı Belirtileri Nelerdir?[/SIZE]
Meniere hastalığına sahip bireylerde birçok belirti ve bulgu ortaya çıkabilir:
· Vertigo (kişinin kendisinin veya gördüklerinin döndüğü hissi)
Vertigo kişinin çevresinin ve çevresindeki nesnelerin dönmesi ile karakterize bir yanlış algılama problemidir. Meniere hastalığında iç kulakta biriken aşırı sıvı nedeniyle genellikle birkaç saat devam eden ani vertigo atakları ortaya çıkabilir.
· İşitme Kaybı
Meniere hastalığına sahip bireylerde, etkilenen kulakta işitme ile ilgili problemler ortaya çıkabilir. Etkilenmenin boyutuna bağlı olarak işitme güçlüğünden sağırlığa kadar değişken derecede işitme kayıpları ortaya çıkar.
· Tinnitus
Tinnitus, kulakta çınlama ya da uğultu sesi duyulmasını ifade eden tıbbi terimdir. Dışarıdan herhangi bir uyarı olmadan meydana gelen bu durum Meniere hastalığı dışında stres, depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik durumlara da eşlik edebilir.
· Kulakta Doluluk Hissi
Meniere hastalığına sahip bireylerde etkilenen kulağın tıkalı hissedilmesi ortaya çıkabilecek şikayetler arasında yer alır.
· Denge Kaybı
Meniere hastalığı olan kişilerde denge ile ilgili problemler ortaya çıkabilir. Özellikle vertigo atakları esnasında hastalar denge kaybı açısından dikkatli olmalıdır. Bu durum kemik kırığı ve diğer çeşitli yaralanmalara sebep olan düşmelere yol açabilir.

Bu belirtiler dışında
· bulantı,
· kusma,
· baş ağrısı gibi şikayetler de Meniere hastalığı hastalarında ortaya çıkabilecek diğer belirtiler arasında yer alırlar.
[SIZE= 15px]Meniere Hastalığı Tanısı Nasıl Konur?[/SIZE]
Hastanın Meniere hastalığı şikayetleri ile sağlık kuruluşlarına başvurması sonrasında hekimler tarafından gerçekleştirilen fizik muayene ve istenilen tetkikler doğrultusunda kişide mevcut şikayetleri Meniere hastalığına bağlı olarak ortaya çıkıp çıkmadığı değerlendirilir.

Bir kişide Meniere hastalığının varlığı söz konusu olabilmesi için değerlendirilen birtakım tanı kriterleri mevcuttur.
· Yaklaşık olarak 20 dakika ile 12 saat arasında değişkenlik gösteren iki ya da daha fazla vertigo atağının yaşanması,
· etkilendiği tespit edilen kulakta kişinin tıkanıklık ya da çınlama gibi işitme problemlerinin olması,
· bu şikayetlerin iç kulaktaki başka herhangi bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkmamış olması,
· odyometrik testler ile kişide düşük ve orta frekanstaki sesleri algılama sensorinöral işitme kaybı tespit edilmesi, Meniere hastalığının temel tanı kriterleri arasında yer alır.

Meniere hastalığı şüphelenilen tüm hastalarda odyometrik tetkiklere başvurulması gerekir.
Odyometrik işitme testleri, kişide işitme kaybının mevcut olup olmadığı ve işitme kaybı söz konusu ise derecesinin ortaya konmasını sağlayan testlerdir. Bu test sırasında hastaya bir kulaklık vasıtası ile çeşitli yükseklik ve frekanslarda sesler dinletilir. Hasta hangi sesleri duyup duymadığını belirtir ve bu bilgiler ışığında işitme kaybı olup olmadığı değerlendirilir.

· Başlangıçta sadece düşük frekanstaki sesler de tespit edilen sensörinöral işitme kaybı zaman içerisinde tüm frekansları kapsayacak bir sağırlık durumuna ilerleyebilir. Odyometrik testler dışında tek taraflı işitme kaybı tespit edilen tüm hastalarda, iç kulaktaki farklı hastalıkların dışlanması amacı ile manyetik rezonans görüntüleme tetkikine (MRG) başvurulabilir. Yüksek çözünürlüklü MRG sayesinde etkilenen kulaktaki sıvının derecesi tespit edilebilir.

İşitmenin algılanmasından sorumlu olan vestibülokoklear sinir, iç kulakta yer alır. Bu sinirin etkilenmesine bağlı olarak kişilerde işitme kayıpları ortaya çıkabilir.

· Elektrokokleografi testi, iç kulak yapılarındaki elektriksel aktivitenin ölçülmesini sağlar. Böylelikle herhangi bir sinir hasarı durumu tespit edilebilir.

· Meniere hastalığı tanısında denge testleri de önem taşır ve bu rahatsızlığa sahip bireylerde uygulanan denge testleri arasında elektronistagmografi testi yer alır. Elektronistagmografi testinde göz çevresine yerleştirilen elektrotlar yardımıyla göz bebeklerinin hareketi incelenir. Bu test sırasında kulaklara sıcak ve soğuk su uygulanması sonrası meydana gelen istemsiz göz hareketleri incelenir ve kişide iç kulak yapıları ile alakalı herhangi bir problem olup olmadığı değerlendirilir.
[SIZE= 15px]Meniere Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır?[/SIZE]
Şu an için Meniere hastalığında tam tedavi sağlayan bir yöntem mevcut değildir. Kronik bir sağlık sorunu olan Meniere hastalığının tedavi planlamasında kişilerde ortaya çıkan şikayetlerin kontrol edilmesini sağlayacak ilaçlara başvurulur. Vertigo ataklarının tedavisi için araç tutması gibi durumlarda kullanılan ilaçlar kullanılabilir. Ataklar sırasında bulantı ve kusmanın sık olarak meydana gelmesi halinde hekimler tarafından antiemetik yani bulantı önleyici ilaçlar hastaya reçetelendirilebilir.

Meniere hastalığında alta yatan temel problemlerden birinin iç kulaktaki sıvı birikimi olması nedeniyle hekimler bu rahatsızlığa sahip kişilere idrar söktürücü ilaçlar önerebilir. İdrar söktürücü ilaçlar sayesinde vücutta tutulan su miktarı azalır ve şikayetlerde iyileşme sağlanabilir.

Meniere hastalığının tedavisinde başvurulan bir diğer yöntem de iç kulağa yapılan ilaç enjeksiyonlarıdır. Enjeksiyonların amacı vertigo şikayetinin kontrol altına alınmasıdır.

Meniere hastalığının tedavi planlaması yaşam tarzı değişikliklerinden cerrahi müdahaleye kadar geniş bir kapsamda değerlendirilir.
· Tuz alımının kısıtlanması vertigo ataklarının önlenmesine yönelik olarak yapılabilecek yaşam tarzı değişikliklerin başında gelir.
· Tuz kısıtlaması dışında kafein içeren besinler ve içecekler, çikolata, alkol ve Çin tuzu olarak bilinen monosodyum glutamat da Meniere hastalığı belirtileri oluşmasını tetikleyebilecek gıda maddeleri arasında yer alır.
· Meniere hastalığı egzersizleri ve sıvı tüketiminin artırılması, başvurulabilecek diğer yaşam tarzı uygulamalarını oluşturur.
· Beslenme dışında vertigo atakları esnasında dinlenme, stres ve anksiyete gibi psikolojik durumların kontrol altına alınması,
· alerjen maddelerden kaçınma,
· tütün kullanımının sonlandırılması da Meniere hastalığının kontrolü amacıyla başvurulabilecek diğer yaşam tarzı değişiklikleri arasında değerlendirilir.
[SIZE= 15px]Meniere Hastalığının İlaçla Tedavisi[/SIZE]
· Antihistaminik grubu ilaçlar vücutta birçok olayda rol alan histamin maddesi üzerinden etki göstererek bu rahatsızlıkta ortaya çıkan Vertigo ataklarının kontrolünde fayda sağlayabilir.

· Meniere hastalığı tedavisinde ilk basamakta kullanılan bir diğer ilaç ise tiazid grubu diüretiklerdir. Bu ilaçlar iç kulakta biriken sıvı düzeyinin azaltılması için kullanılabilir.
· Kulak zarı vasıtası ile iç kulağa yapılabilecek intratimpanik enjeksiyonlarda steroidler ya da antibiyotik ilaçlar kullanılabilir. İntratimpanik steroid enjeksiyonları Meniere hastalığına sahip bireylerde vertigo ataklarının sayısının azaltılmasında etkili olabilir. İntratimpanik antibiyotik enjeksiyonu ise iç kulakta yer alan hücrelerin hasarlanmasına neden olarak bu hastalık dolayısıyla ortaya çıkan belirtilerin kontrolünü sağlayabilir.
· Medikal tedavinin yetersiz olduğu kişilerde vestibüler sinirin kesilmesi ya da labirentektomi adı verilen cerrahi girişimlere başvurulabilir. labirentektomi sonrasında uygulamanın yapıldığı kulakta tamamen bir sağırlık durumu meydana gelir.
 

Yakida

Say cheese!
Yönetici
Kayıt tarihi
23 Mart 2021
Mesaj
4.132
Tepkiler
3.739
Matmazel Moon wrote:
denge kaybına sebep olacak her rahatsızlık ayrı bir başbelası insan olana :/

Yaklaşık 25-26 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum, ne çektiğimi bir ben bilirim bir de ben.
 
Top