Zabıta Memuru Kimdir? Nasıl Olunur?

uykumvar

Üye
Deneyimli Üye
Kayıt tarihi
24 Mart 2021
Mesaj
905
Tepkiler
583
Uzun yıllardır her yerde gördüğümüz, denk geldiğimiz zabıta memurları; günümüzde pek çok alanda görev alıyor ve onlara ihtiyaç duyuluyor. Belediyelerin zabıta memurluğuna alım için ilanlar yayınladığı şu günlerde, “Zabıta memuru nedir, zabıta nasıl olunur, zabıta oma şartları nelerdir?” gibi sorularınıza yanıt vereceğiz.Zabıta Memuru Nedir?​

Zabıta memuru; yerel yönetimlere bağlı olarak çalışan, halk sağlığının korunması ve kamu düzeninin sağlanması gibi konularda aktif rol alan ve bunun için çalışan devlet memurudur. Zabıta memurluğu; ülkemizin şehirlerinde yaşayan halkın, kişilerin sağlığının ve huzurunun sağlanması ve korunması kapsamında devletin en önemli görevlerinden sayılabilir.

Zabıta memurları; şehirlerin belediyelerinin belirlemiş olduğu sınırlar kapsamında ve bu sınırlar içerisinde ruhsatsız çalışma ve iş yerlerini denetlerler, yine belediyelerin belirlemiş olduğu yasaklar ve izinler doğrultusunda çalışanların ve iş yerlerinin denetimlerini, kontrollerini sağlarlar. Zabıta memurları devlet memuru statüsündedir ve memur haklarına sahiplerdir.

Zabıta Memurunun Çalışması ve Maaşı​

Zabıta memurları vardiyalar halinde çalışan ve görev durumlarına göre değişken olmakla birlikte 24 saat iş 48 saat istirahat veyahut 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde çalışırlar. Belediyede görev alan zabıta memurlarının çalışma saatleri olağan durumlarda 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir.Zabıta maaşları, devlet tarafından memur statüsüne ödenir. Büyükşehir belediyeleri ile küçük beldelerde bulunan belediyelerde görev alan zabıta memuru maaşları ise aynı değildir. Bununla birlikte bekâr, evli ve çocuk sahibi olup olmadığı da maaşlar üzerinde etkili durumlar arasındadır.

Zabıta Nasıl Olunur?​

Zabıta memuru olabilmek için öncelik olarak lise ve dengi okullardan mezun olmalısınız. Öğrenim seviyesi şartını gerçekleştirdikten sonra ise KPSS sınavına girmeniz ve en az 60 puan almanız gereklidir. KPSS sınavı değerlendirmesinde zabıta memuru adayları, ilk olarak sınavdan aldıkları puana göre sıralanır ve bu sıralama esasına göre memur adayları sözlü mülakata çağırılır.

Sözlü mülakat; bir başkan ve en az iki üye ile oluşturulan sözlü mülakat komisyonuna her aday bir komisyon üyesi tarafından mülakata alınacak şekilde tek tek yapılır. Bu sözlü mülakatta ise zabıta memuru adayına Atatürk İlke ve İnkılâpları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel kavramlar, Mevzuat Kanunu maddeleri gibi konulardan sorulur.

Sözlü Mülakat Sonrası Aşama Nedir?​

Sözlü mülakat sonrasında zabıta memuru adayının puanı hesaplanır ve belirlenir. Bu mülakattan 25’er puandan 100 tam puanı alan kişiler göreve direkt olarak hak kazanır. En az 70 puan alması gereken adaylar ise, bu barajı geçtiği takdirde sıralama listesine alınır ve belediyeleri zabıta memuru ihtiyacı durumuna göre sırayla pozisyona işe alınır.

Uygulamalı sınav, zabıta memurluğu kadrosuna bağlı olarak yetenek, bilgi ve bedensel dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesiyle yapılır.Zabıta Olma Şartları ve Gerekli Evraklar Nelerdir?​

Zabıta memuru olmak isteyen adayların sınav puanı, mülakat gibi aşamaları geçmesi gerekmesinin yanı sıra bazı fiziki ve demografik özelliklere de sahip olması gereklidir. Bu özelliklerden ilki; erkeklerde en az 1.75, kadınlarda ise en az 1.65 boy sınırının altında olmamaktır. Boy şartını sağlamayan bir birey, sınav, mülakat gibi puanlı uygulamalardan başarı ile geçse bile zabıta memurluğuna kabul edilmeyecektir.

Bir diğer şart ise zabıta memuru adayı kişi 30 yaşını aşmamalıdır. Başvuru yapacak olan kişi Zabıta memurluğuna dair sınav ve mülakatların yapıldığı tarihlerde 30 yaşını doldurmamış olmalıdır. Bu şartların dışında zabıta memuru olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalısınız, kamu hakların mahrum edilmemiş olmanız, yüz kızartıcı suç işlememiş olmanız ve daha önce herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmanız gerekiyor. Bu şartları taşımanız sonucunda il ve ilçe belediyelerinin iş ilanlarını takip edebilir ve yüz yüze veyahut web üzerinden zabıta memurluğuna başvuru yapabilirsiniz.

Kazanan Kişiler Hangi Evrakları Teslim Etmelidir?​

Zabıta memuru olmaya hak kazanmanız halinde;
  • Zabıta başvuru dilekçesi,
  • Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesinin aslı ve onaylı fotokopisi,
  • Herhangi bir sabıka kaydınız olmadığına dair adli sicil kaydı,
  • Askerlik vazifenizi yerine getirdiğinize dair bir terhis belgesi,
  • Okul diplomanız veyahut mühürlü, onaylı bir mezuniyet belgesi,
  • En az B sınıfı sürücü belgesi,
  • En son 6 ay içinde çekilen 3 adet vesikalık fotoğraf,
  • Göreve engeliniz olmadığına dair sağlık belgesi teslim edilmelidir.
 

Yeni konular

Top