Türkiye'nin en iyi forumuna hoş geldiniz!

En aktif ve güncel Türkçe foruma kayıt olarak en samimi dostluklara adım atın ve her gün büyüyen forumumuzda yerinizi şimdiden alın. Haydi, ne duruyorsunuz? :)

Aramıza katıl
277
üye
42133
mesaj

Etik Günü ve Haftası (25-31 Mayıs)

uykumvar

Üye
Deneyimli Üye
Kayıt tarihi
24 Mart 2021
Mesaj
787
Tepkiler
427
Konuyu Başlatan
TBMM, kamuda etik kültürünü yerleştirmek için çeşitli çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara destek olmak amacı ile 2008 yılından itibaren 25 Mayıs gününü “Etik Günü” olarak belirlemiştir.

25 Mayıs gününü içine alan hafta da “Etik Haftası” olarak kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda özellikle kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü geliştirebilmek amacı ile Etik Günü ve Haftasında çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Etik Nedir?
Etik, pratik felsefenin konularından bir tanesidir. Pratik diyoruz, çünkü insanlara nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili somut ve kanıtsal bilgiler sunmaktadır. Kelime anlamı olarak etik Yunanca ethos yani töre sözcüğünden türemiştir. Kelimenin yunanca kullanım şekli ‘’etika’’ dır, tıpkı politika ve poetika gibi. Etik, felsefenin dört ana dalından bir tanesidir. Yanlışı doğrudan ayırt edebilmek maksadı ile ahlak kavramının doğasını anlamaya çalışmaktadır ve bu yönü ile kendine ait kuralları olmasına rağmen hala tartışılarak gelişen bir daldır.
4467=484.jpg
Etik ile Ahlak Arasındaki Fark Nedir?
İlk olarak ahlak kavramını tanımlamamız gerekirse, içinde yaşanan topluma göre değişkenlik gösteren ve genel olarak çoğunluk tarafından hiçbir neden göstermeye gerek görülmeden kabul edilen değerler ve düşünceler toplamıdır diyebiliriz. Yani kısaca, doğru olduğu hissedilenler ahlaka da uygun kabul edilir ve bu durum toplumdan topluma farklılık gösterebilir. Etik ise, kuralları her zaman için mantıklı olarak yorumlamaya çalışmaktadır. Etiği ahlakın üzerinde yeniden düşünme olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır.
Etik Günü Neden Kutlanır?
25 Mayıs tarihi bütün dünyada Etik Günü olarak kutlanmaktadır. Bizim kültürümüz için de hem kavram hem çerçeve olarak farklı olan bu terim, son zamanlarda ülkemizde de önem kazanmıştır. Bu günün ne anlama geldiğini ve niçin kutlandığını anlayabilmek için öncelikle yukarıda bahsetmiş olduğumuz etik kelimesinin ne anlama geldiğini bilmek gerekir.
Etik kavramı farklı şekillerde ifade edilse bile pek çok kültürde mevcuttur. Bizim kültürümüzde ise daha çok ahlak merkezli olan bir etik kavramı bulunmaktadır. Bunun yanında tarihsel süreçte uygulama bakımından sistematik etiğin Selçuklu Medeniyetinin bir unsuru olan Ahilik Örgütünde görüldüğünü belirtmekte yarar var. Bildiğimiz üzere Ahilik, 13.yüzyılda Anadolu’da yaşan Türklerin esnaf ve sanatkarlarının birliğini, çalışma ilkeleri ve usullerini oluşturan sosyoekonomik bir Türk kurumudur.

Ahi Örgütünün üyesi olan esnaf ve sanatkarların uygulaması gereken ahlak ve iş kuralları da vardı ve bu kurallara uyulmaması halinde ağır cezalar öngörülüyordu.

İnsanoğlu, var olması ise birlikte ahlak kaygısını da içinde taşımaya başlamıştır. Kendisini iyi ve kötü olana dair sorgulamalara tutmuş ve bunların ne olduğu sorusuna cevap aramıştır. Doğru ve iyinin ne olması gerektiğine dair bilgiler bizi insanlığın ilk kültürel bulgularına kadar götürebilir. Çeşitli kabartma resimler, destanlar, yazılı taşlar ve yazılı eserlerde bu bilgilere ulaşmamızı sağlayacak motifler vardır.

İyinin ne olduğu üzerinde durarak diğer insanlara öncülük eden en önemli kişiler hiç şüphesiz filozoflar ve peygamberlerdir. Filozoflar doğaları gereği iyinin ne olduğunu tartışırken somut davranış biçimleri vermekten kaçınmışlardır. Peygamberler ise iyinin ne olduğu üzerinde durmuş ve aynı zamanda insanlar için model davranış biçimleri oluşturmuşlardır. İnsanoğlunun iyi ve kötü tarafının gelişimi sonsuzdur. Etik günü nedir, etik değerlerin hatırlanması ve bu bağlamda bir bilinç oluşturulması için 25 Mayıs Etik Günü olarak kutlanmaktadır.

Etik Kavramının Temel Değerleri
  • Dürüstlük: Her zaman ve her şartta doğru olanı yapmaya gayret ederek birbirimize ve diğer bireylere karşı dürüst davranmaya çalışırız.
  • Dayanışma: Dayanışma ve yardımlaşma toplumun her bireyine yarar sağlayacaktır.
  • Güven: Tüm bireylere güven duymak isteriz, ilişkilerin temelinde güven olması halinde insanların en doğru şekilde hareket edebileceklerini düşünmek doğrudur.
  • Geniş Katılım: Her türlü düşünceye saygı duymak gerekir ve paylaşılan her düşünce bize başka bir düşüncenin kapısını açabilir.
  • Sorumluluk: Öncelikle kendimize ve sonrasında topluma karşı sorumluluklarımız olduğunun bilincinde olmalıyız.
  • Saydamlık: Aldığımız kararlar ve sergilediğimiz davranışlar hakkında karşımızdaki insanın bilgi alma hakkı olduğunu bilmemiz gerekir. Hesap veriyor olmanın bize güven duyulmasını sağlayacağına dair bir düşünce vardır.
Burada saydığımız değerler ve etik kapsamında bulunan her bir değeri hatırlamalı ve bu konu hakkında bilinçlenmeliyiz. Bu nedenle 25 Mayıs Etik Günü bizim için önem taşımaktadır.

 
Moderatörler tarafından düzenlendi:
Top