Taoizm Nedir?

Samur

Üye
Üye
Kayıt tarihi
17 Nisan 2021
Mesaj
397
Tepkiler
238
Taoizm, dış dünyadaki nesnelerin gerçek hayatta var olmadığını savunan felsefi bir görüştür. Taoizm veya Taoculuk Lao Tzu tarafından kurulmuştur.

Bu görüşe göre her şey Tao’dur. Her şey Tao’dan akar ve Tao’ya döner. Peki bahsedilen Tao nedir? Tao evrendeki düzen anlamına gelmektedir. Tao bu görüşe göre kendiliğinden var olmuştur. Ayrıca betimlenemez, nesnesiz, cisimsiz sonsuz olan akıl olarak ifade edilebilir. İşte bütün bu özellikler varlığı yokluğa götürür. Bu nedenle Tao, yokluk anlamına gelmektedir. Aynı zamanda varlığı yokluğa indirgemesi dolayısıyla bu görüş bir tür nihilizm olarak da tanımlanabilir.Taoistlerin Yaşam Felsefeleri​

Keskinliği Körelt​

Taoizm, özellikle Platon ve Aristoteles’in fikirlerinde oldukça etkili olmuştur. Maddi dünyanın gerçekliğini reddeden Lao Tzu için tek gerçeklik ruhlar alemidir. Bahsedilen bu alem Antik Yunan Felsefesinde İdeal Dünyası olarak tanımlanmaktadır. İşte keskinliği körelt ifadesi de maddi dünyanın tuzaklarından kurtularak ruha yönelmeyi anlatır.

Düğümü Çöz​

Düğümü çözmek evrenin sırlarına vakıf olmayı, okumayı, düşünmeyi ve öğrenmeyi ifade etmektedir. Çin'in bu önemli dininde sezgiler kadar idrak etmenin de önemi vardır.

Parlaklığı Azalt​

İslam dini ve tasavvufta da olduğu gibi Taoizm’de de dünya fani bir yer olarak algılanmaktadır. İnsan yeryüzündeki görevlerini tamamlayınca bir sonraki evreye yani ruhlar alemine geçer. Bu geçiş esnasında olabildiğince dünya zevklerinden de uzak durmak gerekir. Parlaklığı azalt ifadesinde bahsedilen parlaklık dünyadaki gelip geçici hevesleri vurgulamak için kullanılmıştır. Buna göre insanın ruh olgunluğuna ulaşabilmesi için dünyevi isteklere sırt çevirmesi gerekmektedir.Toza Karış​

Lao Tzu’nun birçok konuşmasında toza karış ifadesi geçmektedir. Bu ifade Doğu Mistisizminde ve Tasavvuf felsefesinde de önemli bir yeri olan Vahdet-i Vücut kavramı ile yakından ilişkilidir. Vahdet-i Vücut fena mertebesi isimli ruhani bir mertebeye yükselmek demektir. İşte Taoizm dinindeki toza karışmak ifadesi de bu anlama gelmektedir.

Taoizm’in İnanç Esasları ve Ahlak Anlayışı​

Öncelikle Taoizm’in başlıca öğretisi ebedi, gayri-şahsi ve mistik bir üstün varlık ile ilgilidir. Taoizm’e inananlara göre bahsedilen alem mevcut olan ile mevcut olmayanın birleşiminden meydana gelmektedir.

Taoistlerin evlerinde pek çok mabut tasviri büyük kapılar önündeki dolap içine yerleştirilmiştir fakat bu mabutların içerikleri birbirinden farklıdır. Taoistlerin birçoğu savaş tanrısı Kvan-Ti ve tüccarların mabudu sayılan zenginlik tanrısı Sai Shin’e tapmaktadırlar. Ayrıca Taoizm’in temeli Mistik Panteizm’den oluşmaktadır.

Tao, dünyayı yöneten nedendir. Taoizm'e göre insan sadece manevi yönü ile insandır. Bu yüzden Tao’nun rehber olarak kabul edilmesi gerekir.Taoizm'in temel prensibi iyiliğe karşı iyilik yapmak, iyilik yapmayanlara karşı da iyilik yapmak ve böylelikle her şeyde iyiyi sağlamaktır. Taoizm'de dini inancın büyüklüğü mutlak bir sükunet ve rahatlıkla dünyaya sırt çeviren bir hayat tarzı ile sağlanmaktadır.

Taoizm’in ahlak anlayışını üç ana noktada toplayabilir ve bahsedilen bu ana noktaları; basit bir hayat yaşayarak tutumlu olmak, mütevazi olup nefsini gurur ve kibirden uzaklaştırmak, bütün canlılara karşı merhametli olmak şeklinde sıralayabiliriz. Taoizm'de bu ahlaki değerlerin gerçekleşebilmesi için gösterişten uzak durmak, başkalarını düşünmek, yumuşak huylu olmak gerekmektedir.

Ayrıca Taoizm’e göre insan ilahi güçler ile ilişkisini koparmamalı ve ilahi yolu sürekli takip etmelidir.

Taoizm’in Kutsal Kitabı​

Tao-Te-King, Taoizm’in mukaddes kitabıdır. Tao ihtiyarladığı zaman Batı’ya göç etmiş ve kitabını da bir gümrükçüye yazdırmıştır. 1788 yılında Latince’ye ve 1823 yılında Fransızca'ya çevrilen Tao-Te-King ile İncil arasında benzerlikler bulunmaktadır. Bu kitap 2 bölüm, 5000 kelime ve 81 bahisten oluşmaktadır.

Taoizm’in Kurucusu ve Temsilcileri Hakkında Bilgiler​

Bu dinin kurucusu, Laozi ve Üstat isimleri ile bilinen Tzu’dur. Lao Tazu’ nun esin kaynağı Konfüçyüs’ün konuşmaları ve oluşturduğu inan sistemidir. Taoculuk felsefesi yalnızca Uzak Doğu’yu değil Avrupa ve Orta Doğu kültürünü de etkilemiştir. Pek çok ünlü yazar da Taoizm üzerine kitaplar yazmıştı.

Bu kitaplardan bazıları; Toshikiko Ishitsu- Taoculuk Dininde Anahtar Kavramlar, Konfüçyüs- Konuşmalar, Alan Watts- Tao: Suyun Yolu/ Taoculuk, Zen ve Batı Kültürü, Lao Tzu- Bilinmeyen Öğretiler, Sun Tzu- Savaş Sanatı, Chuan Tzu- Taoculuk Üzerine Meseleler ve Diyaloglar, J.C. Cooper- Taoculuk Nedir? Eski Çin Bilgelik Öğretisine Giriş olarak sıralanabilir. Bu kitaplar Taoizm hakkında pek çok bilgi ve görüş içermektedir.
 
Top