Sihizm Nedir?

Samur

Üye
Üye
Kayıt tarihi
17 Nisan 2021
Mesaj
397
Tepkiler
238
Sihizm, dünyanın en büyük beşinci dini olarak bilinmektedir. Üstelik diğer büyük dinlere göre oldukça da gençtir. Sihizm, henüz 500 yaşındadır.

Bugün dünyada Sihizm’e inanan yaklaşık 25 milyon insan bulunmaktadır. Sihler neredeyse bütün büyük ülkelerde varlık göstermektedirler. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde neredeyse yarım milyon Sih yaşamaktadır.Sihizm Kim Tarafından ve Ne Zaman Kurulmuştur?​

Sihizm, günümüzde Pakistan’ın bir parçası olan Pencap’ın kuzey kesiminde, 1500’lü yıllarda ortaya çıkmıştır. Sihizm’in kurucusu ise içinde yetişmiş olduğu Hindu felsefesini reddeden Guru Nanak’tır. Guru Nanak Kast Sistemi’ne karşı gelmiştir ve Hindu Ayinlerine katılmayı da kesinlikle reddetmiştir.

Kendi verdiği vaazlarda da insanların eşit olduğunu özellikle vurgulamıştır. Nanak, yaşamı boyunca köy köy gezmiş ve gitmiş olduğu yerlerde tanrılar ve tanrıçalar anlayışını kınayarak tek bir tanrı olduğunu insanlara anlatmak için çaba göstermiştir.


Sihlerde Tanrı ve Yaradılış Anlayışı​

Sihlerin inancına göre yaratılış ve yaratıcı ayrılmaz bir bütündür. Başka bir şekilde ifade etmemiz gerekirse, yaratıcı yarattığı her şeye nüfuz etmektedir. Tanrı'nın varlığını deneyimlemenin tek yolu ise, yaradılıştır. ‘’Ek Onkar’’ tek yüce gerçekliği ve tanrının birliğini ifade eder. Ek, tek; Onkar ise Tanrı anlamına gelmektedir. Sihlerin bütün kutsal metinleri Ek Onkar ile başlamaktadır.

Sihlerin On Guru​

Öncelikle Sihizm’e yadsınamayacak katkıları olan ve Sihizm’in kurucusu kabul edilen on manevi üstat bulunmaktadır. Bu guruların ilki, Guru Nanak Dev’dir. Aslında Sihler bu on guruyu, tek bir ruhun farklı bedenlerde yeniden tezahürü şeklinde yorumlarlar.
  • Guru Nanak Dev
  • Guru Angad Dev
  • Guru Amar Das
  • Guru Ram Das
  • Guru Arjan Dev
  • Guru Har Gobind
  • Guru Har Rai
  • Guru Har Krişan
  • Guru Tegh Bahadur
  • Guru Gobind Singh

Sihlerin Kutsal Kitabı​

Guru Granth Sahib, Sihizm’in kutsal kitabıdır fakat Sihler bunu bir kitaptan çok yaşayan bir guru olarak görmektedirler. Bu kitap 1430 sayfa uzunluğundadır ve Sih dininin kurucuları ile birlikte Hinduizm ve Müslüman önderlerin sözlerinden oluşur.

Sihizm’in Özellikleri​

Öncelikle Sihizm’e göre tek tanrı inancı vardır ve çok tanrı inancını kesinlikle reddederler. Ayrıca Sihizm’e göre tüm insanlar eşit sayılmaktadır. Bunların yanında Sihlerin yenmesi gereken beş kötülük vardır. Sihizm’e inananlar önce kendi içlerinde bu beş kötülüğü yenmek zorundadırlar.

Bu beş kötülük: ego, öfke, hır, maddi bağlılık ve şehvettir. Aynı zamanda Sihlerin beş erdeme de inanması gerekir.

Bu beş erdem: hayırseverlik, şefkat, memnuniyet, olumlu tutum ve tevazudur. Bu dine göre bütün herkes yaşama hakkına sahiptir. Sihizm dinine inananlar aile hayatı yaşamayı oldukça önemserler. Ayrıca Sihler, kazançlarının en az yüzde onunu paylaşmaktadırlar. Sihler hayatlarının da yüzde onunun insanlara yardım ve Tanrı’ya hizmet etmekle geçirme sorumlulukları vardır.

Sihizm’in Temel Değerleri​

Sihlerin inanışına göre Tanrı katında bütün insanları eşittir ve tüm varlıklar Tanrı’nın ruhuna sahiptirler. Dolayısıyla buna uygun şekilde de saygı görmelidirler. Sihizm’de kurtuluş kişinin hareketleri ve davranışları doğrultusunda edinilebilir.Bu davranışlar iyi işler, Tanrı’nın hatırlanmasına benzer davranışlar olarak sıralanabilir. Sihler bir aile olarak yaşamayı teşvik eder. Sihizm’e inananlar mutlu olaylar ile kötü olayları aynı şekilde görebilmelidirler ve Tanrı’nın takdir etmiş olduğu her türlü iyi veya kötü olayı kabullenirler. Sihler için hakikat, memnuniyet, tefekkür ve nam bu hayatın dört meyvesidir.

Sihizm’de Yasaklanan Davranışlar​

Mantıksız Davranışlar​

Batıl inançlar ve Sihler tarafından anlamı olmayan ayinler (sünnet olmak, hac yapmak, oruç tutmak vb.) yapılmamalıdır.

Maddi Bağlılık​

Maddi nesnelerin biriktirilmesi, bunlara aşırı bağlılık veya saplantı hali Sihizm’de anlamsızdır. Onlara göre ölürken tüm mal varlığı dünyada kalacaktır.

Yaratıkların Kurban Kesilmesi​

Dulların kendilerini vefat etmiş kocaları ile birlikte yakmaları, küçük veya büyük baş hayvanların kutsal bayramlarda kurban edilmesi kesinlikle yasaktır.

Aile Düzeni Olmayan Yaşam Tarzı​

Bir Sih’in keşiş veya yogi hayatı sürmesi uygun değildir ve teşvik edilmez.

Gereksiz Konuşma​

Övünmek, gıybet, yalan söylemek ve buna benzer davranışlar kesinlikle yasaklanmıştır.

Sarhoşluk​

Narkotik maddeler, alkol, tütün ve diğer mest edici sarhoşluğa neden olacak maddelerin kullanımı yasaklanmıştır ve kesinlikle kullanılması teşvik edilmez.

Ruhban Sınıfı​

Sihizm’e göre dini görevlerini yerine getirmek amacıyla bir ruhban sınıfa veya herhangi bir din görevlisine dayanmak gerekmez.
 

Hannibal

Üye
Yeni Üye
Kayıt tarihi
29 Temmuz 2021
Mesaj
206
Tepkiler
2
Bu Sihlerden İngiltere'de de oldukça fazla var.Sokağın köşesini dönseniz bir Sih'e çarpıyorsunuz.Gerçi Sih mi değil mi bilmiyorum ama Hintli olduğu kesin.
 

Gri

Lahmacun
Yönetici
Kayıt tarihi
23 Mart 2021
Mesaj
4.976
Tepkiler
5.630
Kanada'da oldukça fazla sayıdalar ve hiç de masum durmuyorlar. 1985'de bir Air India uçağına bomba yerleştirip okyanusun üzerinde havaya uçurmuşlar, 350'ye yakın insanı öldürmüşler bu şekilde.
 
Top