Diyalektik

beyaz tavşan

Üye
Yeni Üye
Kayıt tarihi
4 Nisan 2021
Mesaj
194
Tepkiler
24
Diyalektik nedir, sorusu kişiler tarafından oldukça merak edilse de kitaplardan veya herhangi bir şekilde ansiklopedilerde yazan kavramlarla diyalektik nedir, sorusunun cevabı net bir şekilde bulunamaz. Diyalektik detaylı bir şekilde incelendiğinde asıl olarak bir düşünme biçimidir. Herhangi bir varlığı, nesneyi düşünmenin biçimi olarak bilinir. Özelliklerinde bakıldığında oldukça çeşitlidir. Diyalektik hareket, nedensellik, çelişki, tarih ve hareket gibi birçok özelliğe sahiptir.

Diyalektik Metafiziğin Karşıtı Mıdır?​

Aslında bakıldığında evet diyalektik metafizik karşıtı bir kavramdır. Bunun sebebi ise metafiziğin düşünce yapısından kaynaklanmaktadır. Metafizik bir varlığın veya nesnenin hareketsizlik ebedilik olduğunu düşünür. Diyalektik ise tam tersi olduğu için düşüncelerde bir çakışma meydana gelir. Diyalektik düşünme biçimi incelendiğinde doğa her zaman için bir değişiklik meydana getirmektedir.Hiçbir zaman sabit veya hareketsiz bir biçimde durmaz. Diyalektik düşünceye göre hareketlilik durumu içsel bir durumdan kaynaklanır. Metafizik kavramına göre ise hareketsizlikten meydana gelir. Diyalektik kavramına göre bu sadece bir ürün değil var olan ver birey varlık gibi tüm unsurlar için geçerlidir. Özdeş diye bilinen durum sadece metafiziğe özgüdür. Herhangi bir şekilde diyalektik kapsamına girmez.

Bağlantılı Durumların Karşılaştırılması​

Diyalektik nedir, sorusunun içinde düşünceye göre doğa ve içerisinde bulanan her şeyin birbiri ile bir bağlantı bulunur. Metafizik ise bu durum tam tersini savunur. Bu düşüncelerin tamamını direkt olarak olmasa da dolaylı yollardan birleştiğini savunan tek düşünce biçimi, diyalektik düşüncedir. Böylece birbiri ile bağlantılı olan durumların diyalektik düşünceyi ortaya çıkardığı görülür.

Diyalektik Kelimesi Nereden Gelmiştir?​

Diyalektik kavramı incelendiği zaman ilk olarak Zenon ile bir bağlantı kurulur. Diyalektik kelimesinin zenon tarafından kullanım amacı ise diyalog babında tartışma sanatı meydana getirir. Daha da eskilere gidildiğinde Heraklitos bir çağrışım meydana getirmiştir. Fakat bu çağrışım Zenon kadar dile gelmediği için bilinmez.İlk kez yazılı bir şekilde kullanıma geçmesi ise iki kişi tarafından da gerçekleştirilmemiştir. Platon tarafından gerçekleştirilen yani yazıya dökülen bu kelime sokratik konuşmalarda kullanılmıştır. Asıl anlatmak istediği ise tartışma meydana gelirken kişilerin eğitilmesi adı altındadır. Daha sonra fikri ilk meydana getiren kişi yani Heraklitos tarafından fikirlerin diyalektiği adı altında kullanım meydana gelmiştir.

Bu fikir ve ilk olarak kurucusu olduğu bilinen Heraklitos iyi bir gelişme meydana getirerek üç aşamalı bir yasa meydana getirmiştir. Yasa bir gelişme yasası olarak bilinir. Bu yasa ile birlikte kendi çapında ve kendi için gerekli olan felsefenin alt yapısını da meydana getirmiş olur. İdealist bir felsefe benimseyen Heraklitos en sonunda düşünce yapısını yıkarak tarihsel felsefeye adımlarını atmış olur.

Hegel’denMarx’a Diyalektik Düşünce​

Diyalektik nedir, sorusunda düşünceler incelendiğinde Hegel’in meydana getirdiği diyalektik içerisinde değişimi bulundurur. Değişimin yanı sıra tarihsel düşüncelere be iç ile birlikte hareket etmeyi de odak noktası olarak almıştır. Düşünce içerisinde tüm bu konuların doğa ile ilgili bir bağlantısı olduğunu söyler. Doğa her konunun en altından en üstüne kadar bir basamak şekilde ilerlediğini anlatır. Fakat bu düşüncelerin yanı sıra daha detaylı bakıldığında Hegel özdeşlik kavramı ile birlikte ilerler. Bu kavramı kullanırken varlığı benimsemesi oldukça garip bir yapıdır.

Hegel’e göre hareket aynı zamanda hapsolmuş bir unsurdur. Herhangi bir şekilde çıkımı meydana gelmeyen ve belirli sınırlar içerisinde yıkıldı kaldığını belirtir. Genel olarak Hegel kavramların idealist bir şekilde meydana geldiğini belirtir.Hegel diyalektik düşüncesinde hareketi hareketin aynı zamanda biçimini ve meydana gelişini kapsamlı bir şekilde ele almıştır. Sınırlar içerisinde bulunan bu hareket Hegel’e göre bulunması ve oradan çıkarılması gereken bir kavram olarak geçer.

Marx’ın Görüşü​

Marx, Hegel’in meydana getirdiği diyalektik nedir, sorusunun yanıtını inceler. İncelenmesi ardından devrimci bir girişimde bulundurarak kendisi açısından dik durmasını sağlar. Bu durum baş aşağı çevirme olarak bilinir. Kavramlar incelendiğinde ise Marx’ın bu kelimesi maddi durumlar için kullanılır. Herhangi bir şekilde gerçekliğe tersini dönme bakmama olarak da adlandırılan bir kavramdır.

Marx için Hegel’in dedikleri tamamen yanlıştır. Bu sebep ile tersini meydana getirmekten geri kalmaz. Marx kelimelerini her zaman içim maddi gerçeklik olarak açıklar. Her Hergel’in söylediği sözü ters olarak açıklayarak bir yöntem meydana getirmiştir. Dünyanın her zaman için mutlak olarak meydana gelmiş ideanın yarattığını savunur. Özdeşliğe karşı birtakım kelimeleri benimsemiş kişidir.
 
Top