Mantık

uykumvar

Üye
Deneyimli Üye
Kayıt tarihi
24 Mart 2021
Mesaj
804
Tepkiler
434
Mantık nedir, sorusu her insanın merak ettiği bir konudur. Her bireyin ayrı mir mantık yürütme şekli vardır. Bu mantık aslında düşünce biçimidir. Bir düşünce belirtilip ardından herhangi bir düşünceyle beraber doğrulanması anlamını taşır. İlk olarak bu kavramı meydana getiren kişi Aristoteles’tir.

Nereden geliyor, diye incelendiğinde ise Aristoteles kendi düşüncelerini yaptıklarını yanlış veya doğru olduğunu merak ederek araştırmalara girmiştir. Doğru olduğunu herhangi bir bilimsel olan düşünce ile yanıtlamak istemiştir. Bu nedenle beraber bütün bu aradığı yöntemlere ve karşısına çıkan düşüncelere Organon demiştir. Organon aslında Yunan dilinde alet anlamına gelir. Aristoteles’e göre ise Organon yani alet mantığın doğru düşünmenin bir anahtarı yani aletidir.Aristoteles’in Görüşü​

Mantık nedir, denilince ilk akla gelen biçimsel mantıktır. Biçimsel mantığı Aristoteles kendi araştırmaları ile beraber meydana getirmiştir. İnsanlar tarafından mantık kavramı yeniliklere ve değişikliklere uğratılmaya çalışmıştır. Fakat ne kadar değiştirilirse değiştirilsin her zaman Aristoteles’in yaptığı açıklamalara uygun olarak ortaya çıkmıştır.

Bunun sebebi ise her zaman için bir düşüncenin doğru olmasının düşünceye bağlı olarak meydana gelmesidir. Düşünce bir kişinin aklında bir anda meydana gelen bir eylemdir.

Aristoteles’in Kurduğu Biçimsel Mantık İlkeler​

Aristoteles’in meydana getirdiği biçimsel mantık bazı ilkelerin üzerine inşa edilmiştir. Bu ilkelerin ilki özdeşlik ilkesidir. Özdeşlik ilkesinde anlatılmak istenen düşünce ise herhangi bir nesne veya varlık kendisinin tıpa tıp aynısıdır. Yani hiçbir şekilde değişikliğe uğrama meydana gelmez. Diğer bir düşünce ise çelişmezlik ilkesidir.

Çelişmezlik ilkesi çakışmadan türemiş bir ilkedir. Yani herhangi bir şekilde iki seçenek bir arada bulunamaz. Her zaman için bir düşünce ya doğru olarak kabul edilmelidir ya da yanlış olarak kabul edilmelidir.

Son benimsenen ilke ise olanaksızlık ilkesidir. Bu durum aynı çelişmezlik ilkesinde olduğu gibidir. Bir düşünce için iki seçenek vardır. Ya doğru olarak kabul edilir ya da yanlış olarak herhangi bir şekilde üçüncü bir olasılığa yani belki gibi ifadeye yer hiçbir zaman bulunmaz. Böylece mantık nedir, sorusuna farklı boyutlar katıldığı görülür.Mantık Biliminin Konusu Ne Olarak Ele Alınır?​

Geçmişten günümüze kadar mantık nedir, sorusunun yanıtı kişiler arasında farklı ifadelerde dile getirilir. İlk olarak her bireyin ağzında mantıklı olmak ve mantıklı davranmak gibi birtakım cümleler dolanmaktadır. Bu cümleler oldukça yanlış kapılara çıksa da insanlar tarafından doğru kabul edilmektedir. İnsanlar bir bireye mantıklı davran dediklerinde mantığın yanlış kullanımını gerçekleştirmiş olurlar.

Mantık asıl olarak nutuk sözcüğünden meydana getirilmiştir. Bu sözcük eskilerden Arapça’dan meydana gelmiştir. Arapça dilinde nutuk sözcüğünden meydana gelen mantık batı bölgelerinde logic olarak adlandırılır. Logic kelimesi ise grekçe diline bakıldığında logos olarak bilinen bir kelimedir.

Logos kelimesi anlam olarak düşünmeyi, yasaları, ilkeleri ve aklı yansıtan bir kelimedir. Bu gibi anlamlara gelen mantık aslında iki konu üzerinden ele alınabilir. İlk konu felsefe disiplinidir.

Felsefe Disiplininde Mantık​

Felsefe disiplini olarak mantık doğru düşünme adı altında ele alınır. İnsanların akıl ilerletme yani yürütme adı altında meydana gelen bütün kuralları inceler. Bu durum içerisinde bir düşüncenin doğruluğu ele alınmaz. Ele alınan konu her zaman için insanların nasıl düşündüğü ile ilgilidir. İnsanlar her zaman için mantıklı konuş veya mantıklı davran gibi yanlış cümleler kurduğu için oldukça gerekli olan bir disiplindir.

Mantık nedir, sorusuna genel olarak bakıldığında tüm bilimlerin ve konuların ana konusudur. Mantık bir düşünce olarak adlandırıldığı için mantık olmadan herhangi bir durumun gerçekleşmesi mümkündür olmayacaktır.

Mantık bir düşüncenin doğru olup olmadığını veya doğru düşünmenin kurallarının ne olduğunu araştıran alan olarak adlandırılabilir. Fakat asıl meydana gelen bu doğrunun bilgi olarak doğru olması mıdır matın olarak doğru olması mıdır? Her iki seçenek de mantık adı altında incelendiğinde doğru olarak kabul edilen kavramlardır.Diyalektik Mantık​

Özdekçilik düşüncesinin asıl olarak mantığa taşınması ve bilinmesi için gerekli olan isim olarak geçer. Genel olarak doğa gibi olayları ele alsa da tarihsel bir tarafı da bulunur. İnsanın tarihin ve doğanın bir parçası olarak kabul edilmesini savunur.

Aynı zamanda mantık nedir, sorusuna savunduğu bir şey de vardır. Mantık her zaman yasa olayları içindir nesne gibi unsurlar ise gerçekliğin bir parçasıdır. İnsanlar ise kendilerinin yansıması olan yasa olarak kabul edilmelidir. Düşünce ve mantığı tarih ile birleştirmek için olan türe diyalektik mantık denir.
 
Top