Türkiye'nin en iyi forumuna hoş geldiniz!

En aktif ve güncel Türkçe foruma kayıt olarak en samimi dostluklara adım atın ve her gün büyüyen forumumuzda yerinizi şimdiden alın. Haydi, ne duruyorsunuz? :)

Aramıza katıl
277
üye
42133
mesaj

Kur'an Değiştirildi Mi?

Yakida

Say cheese!
Yönetici
Kayıt tarihi
23 Mart 2021
Mesaj
3.998
Tepkiler
3.566
Şu anda pek vaktim yok videoyu izlemedim daha sonra izleyeceğim ama 1500 yıllık bir kitabın hiç değişmeden bugüne kadar geldi demek fazla lüks.
 

Deepest

Yönetici
Yönetici
Kayıt tarihi
23 Mart 2021
Mesaj
993
Tepkiler
189
İnancım gereği ve ayrıca değişmediğine dair güvenim tam. Ama meali için birşey diyemiyorum
 

Hannibal

Üye
Yeni Üye
Kayıt tarihi
29 Temmuz 2021
Mesaj
206
Tepkiler
2
Şu an elimizde bulunan, orijinal diye müzelerde saklanan Kur'an'ın orijinal olmadığını rivayetler de söylüyor.Tabii ki şimdiki Kur'an'ın orijinal olmadığını söylemiyor ancak, rivayetler Osman'ın " Ayşe'nin elinde bulunan " Kur'an sayfalarını yaktırdığını söyler.Gerekçe olarak da harf devrimi ile ortaya yazım yenilikleriyle ortaya konulan şu anki Kur'an ile diğer Kur'an'ın kafa karışıklığı yaratmaması söylenir.Hani derler ya rivayetler de dinin bir parçası diye, o anlamda rivayetlere de bakıyoruz, en azından bu konularda.

Yani işaretlemeleri, ayraçları, üstün-esreleri bulunmayan Kur'an orijinali olan ve yakılmış olan Kur'an'dır.Şimdiki Kur'an ise " kişilere göre " uyarlanmış Kur'an'dır.
 

Rick

Üye
Yeni Üye
Kayıt tarihi
29 Temmuz 2021
Mesaj
357
Tepkiler
3
Konuyu Başlatan
Öncelikle Kur'an ayetlerinin yerlerini bile doğru düzgün belirlenemediğini anlamak gerek...Karman çorman bir hale getirmişler...Örneğin...:

MAİDE
3-hurrimet ‘aleykumu-lmeytetu ve-ddemu velahmu-lḣinzîri vemâ uhille liġayri(A)llâhi bihi velmunḣanikatu velmevkûżetu velmuteraddiyetu ve-nnatîhatu vemâ ekele-ssebu’u illâ mâ żekkeytum vemâ żubiha ‘alâ-nnusubi veen testaksimû bil-ezlâm(i)(c) żâlikum fisk(un)(k) elyevme ye-ise-lleżîne keferû min dînikum felâ taḣşevhum vaḣşevn(i)(c) elyevme ekmeltu lekum dînekum veetmemtu ‘aleykum ni’metî veradîtu lekumu-l-islâme dînâ(en)(c) femeni-dturra fî maḣmesatin ġayra mutecânifin li-iśmin(ﻻ) fe-inna(A)llâhe ġafûrun rahîm(un)

3-Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilenler, -canları çıkmadan önce kesmemişseniz, boğulmuş, bir yerine vurularak öldürülmüş, düşüp yuvarlanmış, başka bir hayvan tarafından süsülmüş, yırtıcı hayvan tarafından yenmiş olanları- dikili taşlar üzerine boğazlananlar ile fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı; bunlar fasıklıktır. Bugün, inkar edenler sizi dininizden etmekten umutlarını kesmişlerdir, onlardan korkmayın, Benden korkun. Bugün, size dininizi bütünledim, üzerinize olan nimetimi tamamladım, din olarak sizin için İslam'ı beğendim. Açlıktan darda kalan, günaha kaymaksızın yiyebilir. Doğrusu Allah Bağışlayan'dır, merhametli olandır.

Örneğin bu ayetin ortasında kırmızı ile belirlediğim kısmın orada ne işi var? O kısım, ağırlıklı görüş olarak, Kur'an'ın inen son vahyidir ve bundan birkaç gün sonra peygamber ölmüştür.Feth Suresi son ayetlerdir diyen, Nasr suresi son ayetlerdir diyen görüşler var.Ancak ağırlıklı olarak kabul gören, son inen ayetin, yukarıdaki kırmızı ile belirlenmiş kısım olduğudur.

Eğer bir yanlışlık yok ise soru şu : Yaratıcı çok basit bir kompozisyon kuralını bilmiyor mu...? Giriş-gelişme-sonuç...!
Ayetin başlangıcına ( siyah yazı) ve sonuna bakın(siyah yazı)...İki bölüm birbirini tamamlıyor, yani Giriş ve Sonuç birbirini tutuyor.Oysa ortadaki kırmızı bölüm kel alaka bir kısım, yani Gelişme tutmuyor, hatta apayrı birşeyden bahsediyor...!

Bir örnek daha...:

FATİHA
1-Bismi(A)llâhi-rrahmâni-rrahîm(i)
2-Elhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn(e)
3-Errahmâni-rrahîm(i)
4-Mâliki yevmi-ddîn(i)
5-İyyâke na’budu ve-iyyâke nesta’în(u)
6-İhdinâ-ssirâta-lmustakîm(e)
7-Sirâta-lleżîne en’amte ‘aleyhim ġayri-lmaġdûbi ‘aleyhim velâ-ddâllîn(e)

1-Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla:
2-Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
3-O Rahman ve Rahim'dir,
4-Din Gününün sahibidir.

5-Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.
6-Bizi doğru yola eriştir.
7-Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğrayanların, ya da sapıtanların yoluna değil.


*Besmele her surede ayet olarak sıra numarası almıyor, ancak Fatiha Suresinde ayet sıra numarası alıyor.Niçin farklılık, ayrıcalık?Eğer her surenin başındaki Besmeleyi de ayet sıra numarası vererek belirlerseniz Kur'an'daki bilinen ayet sayısı değişecektir...
**1 ve 2. ayetten sonraki 3.ayette " O " diyen kim? Ve devamı 4. ayette hitab eden kim...?
***5.6.7. Ayetlerdeki kısım duadır(yakarıştır, istektir, yalvarmadır)...Bu duayı yapan kim...?
 

Silver

Yepyeni üye
Yepyeni üye
Kayıt tarihi
14 Nisan 2021
Mesaj
24
Tepkiler
0
Değiştirilmemiş olsa bile muhakkak insan eli değmiş... Bu yüzden ki; insan eli değmiş ise değiştirilmediği şaibesi kafalarda dolaşıyor...
Ben ufacık beynim ve zeka'm ile şunu düşünüyorum,,, İlk inen vahiy (sure) Alak suresi... Bence Kuran-ı Kerim, Alak suresi ile başlamalı... Ama Fatiha ile başlar... Bunu anlamıyorum...
 

Hannibal

Üye
Yeni Üye
Kayıt tarihi
29 Temmuz 2021
Mesaj
206
Tepkiler
2
ALAK
1-İkra/ bi-ismi rabbike-lleżî ḣalak(e)
2-Ḣaleka-l-insâne min ‘alak(in)
3-İkra/ ve rabbuke-l-ekram(u)
4-Elleżî ‘alleme bil-kalem(i)
5-Alleme-l-insâne mâ lem ya’lem
6-Kellâ inne-l-insâne leyatġâ
7-En ra-âhu-staġnâ
8-İnne ilâ rabbike-rruc’â
9-Era-eyte-lleżî yenhâ
10-Abden iżâ sallâ
11-Era-eyte in kâne ‘alâ-lhudâ

1-Yaratan Rabbinin adıyla oku!
2-O, insanı pıhtılaşmış kandan (alak'tan) yarattı.
3-Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.
4-Kalem ile öreten de

5-O insana bilmediği şeyleri öğretti
6-Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.
7-Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.
8-Dönüş şüphesiz Rabbinedir.
9-Gördün mü şu engelleyeni;
10-Bir kulu namaz kıldığında
11-Baksana o hidayet üzere giderse


Alak suresi 19 ayet...Ancak ne " Alak " a denecek bir sürü şey var...

Hemen ilkine bakalım...:
1-İlk 5 ayet başka birşey anlatıyor, sonraki 3 ayet başka birşey anlatıyor, sonraki 3 ayet başka birşey...

2.Ayette insanın " kan pıhtısından " yaratıldığını söylüyor.İyi de insan ne yaradılış kısmında, ne de ana rahminde böyle bir evreden geçmemiştir.Ayet tamamen " sallamış ".

9. ve 10.Ayette namaz geçiyor...Yani şu mu demek, namaz, Kur'an ile gelen bir emir değil.Ayrıca SALLA ne zamandan beri namaz oldu? Namaz kelimesi Persçe bir kelimedir, Salat, Salla gibi kelimeler ise Sly kökünden türemiş kelimedir ve anlamlarının içerisinde bedensel bir ritüeli anlatan bir anlam yoktur.Namaz ritüeli Zerdüşt inancının bir ritüelidir.
 
Top