• Eğlenceli genel forumlar arasında bir yıldız gibi parlayan en iyi genel forum sitesi Dipsiz Forum'a hoş geldiniz.

    Sadece 3 saniyenizi ayırarak, reklamsız ve güncel forumlar deryasına atlamaya ne dersiniz? Haydi, burası dipsiz bir forum, burada her şey var!

Amortisman Ayırma Yöntemleri

Yazalım

Yazalım bakalım
Moderatör
5 Mayıs 2021
361
12
461
İstanbul
Amortisman ayırma nedir sorusunun cevabını anlayabilmek için ilk olarak amortismanın ne olduğunu bilmek gerekir. Amortisman, bir şirketin kullanım için satın aldığı varlıkların aşınması ve yıpranmasında kendini gösteren bir giderdir. İşletmeler genellikle satın alınan ürünleri bir yıldan fazla kullanır. Ancak, varlık sınıfları da zamanla deforme olabilir. Bu durumda, varlığın ekonomik varlığının süresi boyunca amortismana tabi tutulması gerekir. Giderleri kaydetmek için, bu faaliyetler kullanılan hesap dönemlerine tahsis edilmelidir. Bunun için ise amortisman ayırma şartları sağlanmalıdır.

Amortisman Çeşitleri Nedir?​

Amortisman ayırmanın amacı ömür bakımından bir yıldan fazla olan varlığın maliyetinin, söz konusu varlığın kullanımından elde edilecek gelir ile hesaba geçirmek şeklindedir. Bir varlığın maliyeti, genellikle varlığın kullanıldığı yıllar boyunca itfa edilir. Bir varlığın faydalı ömrü boyunca, amortisman sistematik olarak bilanço dışı varlığın maliyetini gelir tablosunun maliyetine taşır. Geleneksel amortisman yöntemlerinin bir diğer adı da tutarlılıktır.

Amortisman, maddi duran varlık tutarına sabit bir amortisman oranı uygulanarak veya bu tutarın ürünün ekonomik ömrüne bölünmesiyle hesaplanır. Öte yandan, amortisman açısından, varlıklar normal amortisman oranının iki katı oranında kullanılır ve muhasebeleştirme net defter değerinden yapılır. Bunun için özel bir amortisman yöntemi kullanılır. Bu, olağandışı bir durumda bir varlık kaybı meydana geldikten sonra kullanılan amortismandır. Varlığın parçaları da amortismana tabi tutulabilir. Bu aşamada ise Amortisman ayırmak zorunlu mu sorusu ortaya çıkmaktadır.

Amortisman Ayırma Koşulları Nedir?​

Amortisman ayırma koşulları amortisman ayrılması için gereklidir. Bu açıdan koşullar aşağıdaki şekildedir:

  • 1 yıl veya daha fazla iş kullanımı gerekir.
  • Envanter, varlığa fiilen sahip olan ve envantere kayıtlı olan varlık anlamına gelir.
  • Amortisman amacı, teknolojik gelişme, moda vb. nedenlerle ekonomik değerde meydana gelen azalmadır. Diğer bir deyişle, zamanla değer kaybetmeyen varlıklar (örneğin boş arazi veya arsa) amortismana tabi tutulmaz. Yasa koyucular, bir ekonomik varlığın değerinde düşüşe yol açabilecek her türlü etkinin, değer kaybı için yeterli olduğuna inanmaktadır. Bu etkilerin olmaması uygulamaya engel değildir.
  • Peştamallar belirli bir tutarı geçmez ve araç, gereç, mobilya ve işyeri mobilyası amortismana tabi tutulmadan doğrudan değerdir. Öte yandan, ekonomik ve teknik bütünleşme malları için bu sınırlamanın birlikte düşünülmesi gerekir.

Amortisman Ayırma Yöntemleri Nedir?​

Amortisman ayırma yöntemleri normal ve azalan bakiye olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şirket defterlerinde yer almayan gayrimenkuller için amortisman oranı, amortisman tutarı için yıllık olarak hesaplanır. Amortisman ayırma sınırı ise Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Hesaplanan amortisman gideri şirketin defterlerine kaydedilmelidir. Amortisman ayırma doğrudan belirlenirse, bir varlık, tesis ve ekipman kaleminin maliyeti, ekonomik faydalı ömrüne bölünmelidir. Azalan bakiye yönteminde ise standart olarak varlığın alış fiyatı değil, yıl başında beyan edilen net defter değeri kullanılır. Bunlar normal amortismandan iki kat daha hızlı hesaplanır. Harcama oranı yıldan yıla azalmaktadır. Bu açıdan normal amortisman ile azalan bakiye arasında geçiş yapabilirsiniz.

Amortisman Nasıl Hesaplanır?​

Örneğin, bir varlığın 5 yıl boyunca 10.000 TL'ye satın alındığını varsayarsak, ekipmanın faydalı ömrünü bulmak için yıllık amortisman ücreti 1'e bölünür. Bu açıdan amortisman oranı için 1 bölü kullanım ömrü işlemi uygulanır. Örnek için ise ‘1/5 = 0,2’ ‘10.000 x %20 = 2000 TL’ sonucu çıkar. Bu açıdan amortisman ayırma muhasebe kaydı ile yapılabilmektedir. Ayrıca amortisman ömrünü hesaplamanın bir başka yolu da vardır. Geri ödeme süresi, yatırımın bugünkü değerinin aylık kira gelirine bölünmesiyle hesaplanır. Türkiye’de amortisman süresi 17 yıldır. Süre ve amortisman değeri, varlığın fiyatını belirler. Bir gayrimenkul ürününün fiyatını belirleyen faktörler, konum, metrekare, büyüklük, inşaat özellikleri, kiralama kolaylığı ve olumlu gelişimi gibi faktörlerdir. Amortisman ayırmanın avantajları ise daha çok vergisel alanda ortaya çıkmaktadır.
 

Yakida

From bay
Yönetici
23 Mart 2021
1.040
2.596
Bursa
Şirkette amortismanları ben geçiyordum hesaba ama çok zaman geçti unutmuşum, hafızam da B12'den dolayı pek iyi değil zaten tazelemiş oldum. :)
 
Top