• Eğlenceli genel forumlar arasında bir yıldız gibi parlayan en iyi genel forum sitesi Dipsiz Forum'a hoş geldiniz.

    Sadece 3 saniyenizi ayırarak, reklamsız ve güncel forumlar deryasına atlamaya ne dersiniz? Haydi, burası dipsiz bir forum, burada her şey var!

Paganizm Nedir?

Rick

Azimli üye
Deneyimli Üye
29 Temmuz 2021
246
0
Paganizm nedir sorusu ile herkes hayatı boyunca en az bir kere karşılaşmıştır. Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan bu kavram ile ilgili pek çok yazı yazılmış, açıklamalar yapılmış ve görüşler ortaya atılmıştır. İlk olarak bu kavramın kelime kökü olarak nereden geldiğini incelemek gerekmektedir. paganizm kelimesi Latincede “kırsal” anlamına gelen “paganus” sözcüğünden türemiş ve Hristiyanlığın köy kesimlerinden çok kentlerde yayılmasıyla birlikte paganlık ve paganizm de kırsal kesimlerde yaygınlık göstermiştir. Paganizm nedir sorusunun cevabını daha açık şekilde ifade etmek gerekirse; Paganizm köklerini doğa dinlerinden alan inanç sistemlerinin genel adı olarak bilinmektedir. Ayrıca bu dini inançlara mensup kişiler “pagan” ismi ile anılmaktadır.

Paganizm’in İnanç Merkezinde Ne Yer Almaktadır?​


Paganizm, tek tanrılı dinler arasında yer almamaktadır. Bu inanç sistemine göre evrende bulunan her varlık ve her canlı tanrının bir tür yansıması olarak görülmektedir. Paganizm nedir sorusunun alt başlıklarından biri olan “paganizm dininin özellikleri” ile ilgili açıklamalarda bulunmamız gerekirse, bu dine mensup insanlar evrenin ve dünyanın sonsuz bir düzen içinde olduğuna ve reenkarnasyonun da var olduğuna inanmaktadırlar ve onlar için reenkarne önemli bir güç kavramıdır. Bu inanış şekline göre bir insan defalarca başka bir canlı veya cansız varlık olarak dünyaya gelebilmektedir. Pagan adı altında bu dine mensup kişilerin reenkarnasyon inanışlarından biri de eski hayatında kötülükler yapan, dünyaya ve içindekilere zarar veren yani kötü ruh taşıyan insanların, reenkarnasyondan sonraki hayatlarında taş veya böcek olarak dünyaya yeniden gelmeleri yönündedir.

Biraz daha detaya girecek olursak, Paganizm nedir sorusunun en net cevabını verebilmek için pek çok dini ve inanışı incelemeye almak gerekmektedir. Çünkü Paganizm, bir çeşit inançlar bütünü olarak bilinmekte ve birçok farklı dini bünyesinde bulundurmaktadır. Yazılan bazı kaynaklara bakıldığında Aninizm, panteizm ve şamanizm dinleri gibi doğa merkezli dinlerin de pagan inancı kapsamına dahil olduğu söylenmektedir. Paganizm dini doğa merkezli bir din olduğundan en önemli simgesi de ağaç olmaktadır. Fakat önemli simgeler bununla sınırlı kalmamış ve diğer önemli simge beş köşeli yıldız olmuştur. Paganlara göre bu beş köşeli yıldızın her bir köşesi yine doğanın içinden gelen ateş, toprak, yıldız, su ve havayı temsil etmekte ve bu saydıklarımız da paganların en kıymetli simgeleri arasında yerini almaktadır.

Ritüeller ve ayinler de bu dinin en önemli özelliklerinden biri olarak yerini almaktadır. Yüzyıllardan beri Paganizm dinine mensup seçilmiş paganlar, bu ritüellerin yöneticisi olarak her ritüelde bulunmakta ve başrolü oynamaktadır. Pagan inancı temelinde yer alan bu ritüel ve ayinlerin yapılmasının en büyük sebebi ise kötü ruhları insanlardan uzak tutmak ve insanlara yerleşen kötü ruhları arındırmaktır. Paganizm dinine göre cennet ve cehennem şeklinde bildiğimiz iki kavram da bu dünyada vardır ve bu yüzden düzenlenen ayinler arınma, temizenme, ruhun yeniden doğuşu şeklinde yapılmaktadır. Paganlar ayin ve ritüeller sırasında transa geçerek kötü ruhların yanına gitmekte ve onlarla iletişim kurarak, bu kötü ruhların insanlarda, kabilelerden ve ailelerden uzak durması için çabalamaktadır.

Pagan Kelimesi Ne Anlama Gelmektedir?​


Paganizm nedir sorusunu cevaplandırırken değinmemiz gereken en önemli noktalardan biri ise bu dine mensup insanlara verilen isim olan “pagan” kelimesinin ne olduğunu incelemek olacaktır. Pagan kelimesi en kısa ve net tanımıyla, tıpkı Hristiyanlık dinine inananlara Hristiyan denmesi gibi Paganizm dinine dahil olan kişilere verilen isimdir. Yalnız bu kavram üç farklı kola ayrılmıştır ve her bir kol farklı bir anlam taşımaktadır. Bu kavramlar “Neo-pagan, Mezo-pagan ve Paleo-pagan” olarak isimlendirilmektedir.

Neo-pagan kavramını incelememiz gerekirse, bu kelime paganların en yenisi, yani modern paganlar için kullanılmaktadır. Dünya üzerinde milyonlarca insanın benimsediği pagan dininin en önemli ilkeleri doğanın içinde, hiçbir canlıya zarar vermeden ve doğanın huzurunu bozmadan yaşamak, az tüketen olmak ve yardımlaşmak olarak sıralanmaktadır.

Mezo-paganlarda ise temel kavram yine doğaya zarar vermeden yaşamaktır. Bu bireylere göre evren muhteşem bir uyum içerisindedir ve herkes barış halinde bir yaşam sürmelidir. Ayrıca bu grubun farklı özelliklerinden biri de ayin düzenlemiyor olmalarıdır. Paleo-paganlara gelecek olursak pagan inancı içerisinde dünü ve yarını yok sayan yalnızca bugünü yani anı yaşayan pagan topluluklarıdır.
 

Hannibal

Azimli üye
Deneyimli Üye
29 Temmuz 2021
116
0
Dinlerin bir çoğunda, Paganizmin izlerinin olduğunu düşünüyorum, her ne kadar o dinlere inananlar bunu kabul etmese de...En eski inanış şekli diyebiliriz paganizm için.
 

Çok Okunan Konular

Top