• Eğlenceli genel forumlar arasında bir yıldız gibi parlayan en iyi genel forum sitesi Dipsiz Forum'a hoş geldiniz.

    Sadece 3 saniyenizi ayırarak, reklamsız ve güncel forumlar deryasına atlamaya ne dersiniz? Haydi, burası dipsiz bir forum, burada her şey var!

Psikoloji Nedir? Psikoloji Hakkında Bilinmesi Gereken Bilgiler

Candan

Doğa Sevdalısı
Uzman Üye
16 Mayıs 2021
493
1.293
Tabiatın Ortası
Psikoloji Nedir?

Psikoloji, zihinsel süreç ve davranışların bilimsel çalışmasını içeren bir akademik ve uygulamalı bir bilim dalıdır. Psikologlar algı, dikkat, duygu, kişilik, davranış ve kişiler arası ilişkiler gibi olguların üzerinde çalışırlar.

Psikoloji Hakkında Bilinmesi Gereken Bilgiler


Psikoloji aynı zamanda aile, eğitim, işi gibi günlük yaşam da dahil olmak üzere, bu tür bilgilerin insan faaliyetlerinin farklı alanlarına uygulanması ve akıl sağlığı sorunlarının tedavisi ile ilgilidir.
Psikoloji, davranış bilimleri ’nden (sosyal ve doğal bilimleri kapsayan geniş bir bilim dalı) biridir.
Psikoloji, zihinsel işlevsellik kavramlarına fizyolojik ve nörolojik süreçleri dahil ederken, insanın sosyal dinamizmdeki oynadığı rolü anlamaya çalışır.

Psikoloji; insan gelişimi, spor dalları, sağlık, endüstri, hukuk ve maneviyat gibi alanlar ile ilgilenen çalışma ve uygulamaların birçok alt dalını içerir.

Psikoloji; bilinç, davranış ve sosyal etkileşimi tanımlar ve açıklamaya çalışır.
Ampirik psikoloji, öncelikli olarak insan tecrübesini ve davranışını asıl olduğu gibi açıklamaya çalışır.
1980 ‘lerden beri pskoloji, bilinç ve beyin veya sinir sistemi arasındaki ilişkiyi incelemeye başladı.
Bilinç ve beyin sistemi arasındaki etkileşim hala net değil: bilinç mi zihin durumlarını etkiliyor, yoksa zihin durumları mı bilinci etkiliyor – ya da ikisi de mi farklı yollarda mı oluyor?

Psikolojinin Dalları

Psikolojinin birçok dalları vardır. Karşılaştırmalı psikoloji, hayvanların davranış ve zihinsel yaşam ile ilgili çalışmalardan söz eder. Ve bu dal pskoloji dışındaki hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalları (etoloji gibi) ile ilgilidir.

Psikolojinin alanı öncelikli olarak insanlarla ilgili olmasına rağmen hayvanların davranışları ve zihinsel süreçleri,evrimsel bağlantılar hakkında güçlü bir vurguya sahip olduğu için ve bunlar özünde psikolojide bir konu olduğu için (örn. hayvan biliş ve etoloji) psikolojik araştırmaların önemli bir parçasıdır.

Bununla birlikte, karşılaştırma yoluyla ya da psikolojinin sinirbiliminde görülen duygusal ve davranışsal sistemlerin hayvan modellerinin yardımıyla insan psikolojisinin iç yüzünü anlamak da psikolojik araştırmaların önemli bir parçasıdır.

Kişilik Psikolojisi


Kişilik psikolojsi; davranış, düşünce ve duygu, yani genel olarak “bireyin kişiliği” olarak adlandırılan kalıcı psikolojik kalıpları inceler.

Gelişim psikolojisi

Gelişim psikolojisi; ağırlıklı olarak insanın ömrü boyunca aklının nasıl geliştiğine odaklanır ve insanların dünyadaki şeyleri nasıl anladığını, davrandığını, algıladığını ve bu süreçlerin yaşlandıkça nasıl değiştiğini anlamaya çalışır. Üstelik bu; entelektüel, bilişsel, sinirsel, sosyal veya ahlaki gelişime odaklanabilir.

Kantitatif psikoloji


Kantitatif psikoloji; psikolojik araştırmalardaki sayısal ve istatiksel modellemenin uygulamasını içerir. Ve davranışsal verileri inceleyip açıklamak için istatistiksel yöntemlerin gelişimini izler.

Psikometrik psikoloji


Psikometrik pskoloji; zekanın, yeteneklerin, davranışların ve kişisel özelliklerin ölçümünü ele alan psikolojik ölçünün teorisi ve tekniğiyle ilgilenen, psikolojinin bir dalıdır.
Kaynak
 
Top