• Eğlenceli genel forumlar arasında bir yıldız gibi parlayan en iyi genel forum sitesi Dipsiz Forum'a hoş geldiniz.

    Sadece 3 saniyenizi ayırarak, reklamsız ve güncel forumlar deryasına atlamaya ne dersiniz? Haydi, burası dipsiz bir forum, burada her şey var!

Şemailname-i Âl-i Osman

Newyork Mezarlığı

Cesur Yeni Dünya
Yönetici
23 Mart 2021
277
926
Şemailname-i Âl-i Osman

inbound2103124222756060936.jpg

III. Mehmed Dönemi'nde (1595-1603) Fenâri ailesinin önemli bir ferdi olan şehnameci Talikizade Mehmed Suphi Efendi (ö.1606) tarafından, 1592–1594 yılları arasında Türkçe yazılan Şemâilnâme-i Al-i Osman'ı (İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, A. 3592) adlı el yazması, içinde barındırdığı 10 minyatür ile Talikizade'nin eserleri (Firâset-nâme, Gürcistân (Revân) Seferi Târîhçesi, Tebrîziyye, Şehnâme, Yanık Seferi Şehnâmesi, Eğri Seferi Şehnâmesi) arasında dikkat çekmektedir. Yayınlara yanlışlıkla şemâilnâme olarak geçen ancak bir şehnâme örneği olan bu el yazmasında padişah portreleri ve şehir tasviri bulunması eseri ilginç kılmaktadır. Osmanlı kitap resminde pek çok konunun ele alındığı görülür. Bunlar arasında Firdevsi'nin (940-1020) İran'ın ünlü milli destanı olan "Şehname" tarzında yazılmış Türkçe şehnameler özel bir grubu oluşturmuştur. Osmanlı sarayında, dönemin en ünlü ve en yetenekli sanatçıları, yöneticilerin istekleri doğrultusunda, yüksek bütçelerle hazırlanan, Osmanlı sultanlarının tarihini anlatan kitapları (şehnâme) yazmakla görevlendirilirler. Sultanların resmi tarihi belgeleme anlayışıyla oluşan "şehnamecilik" geleneği Kanuni Sultan Süleyman (1494- 1566) döneminde başlar III. Murad (1546-1595) döneminde zirveye ulaşır. III. Mehmed döneminde (1595-1603) de varlığını sürdüren bu kurum 18. yüzyıla kadar devam etmiş bu dönemden sonra da vakanüvislik kurumu oluşmuştur. Bundan sonra devletin resmi tarih yazımını vakanüvisler üstlenmişlerdir. Sultan III. Mehmed'in saltanat yıllarında Osmanlı resim sanatı Klasik dönemden kısmen farklı üslup özelliklerine sahiptir. III. Mehmed döneminde Klasik minyatür sanatında adı öne çıkan meşhur nakkaş Osman'ın (16.yy'ın 2. yarısı) yerini Nakkaş Hasan Paşa (ö.1623) almıştır. Nakkaş Hasan, Sultan III. Mehmed döneminde saray şahnâmeciliği görevini yapan Talikizade Subhi Çelebi ile ortak çalışmıştır.
 
Moderatörler tarafından düzenlendi:
Top