• Eğlenceli genel forumlar arasında bir yıldız gibi parlayan en iyi genel forum sitesi Dipsiz Forum'a hoş geldiniz.

    Sadece 3 saniyenizi ayırarak, reklamsız ve güncel forumlar deryasına atlamaya ne dersiniz? Haydi, burası dipsiz bir forum, burada her şey var!

Siyaset Felsefesi Nedir?

Yeni Üye (2)

Azimli üye
Tam Üye
4 Nisan 2021
125
350
Bir üst klasör
Siyaset Felsefesi Nedir?

Siyaset Felsefesi, siyasetin ve felsefenin bir arada değerlendirilmesi olarak kabul edilmektedir. İnsanı ve devleti ele alan bu felsefi alanda daha iyi bir devlet yönetimi ya da şekline ulaşmak hedeftir. Bu kapsamda yüzyıllar boyunca çeşitli değerlendirmeler yapan filozoflar siyaseti felsefenin konusu yapmıştır.

Siyaset, kelime anlamı itibarıyla yönetmektir. Atların bakımı ve idaresini gerçekleştirme işlemlerinden sorumlu olan seyis kavramından türeyen siyaset sadece politik bir kavram değildir. İnsan ve yönetme ile alakalı hemen her konuda dikkate alınabilecek olan siyaset ve felsefe ilişkisini değerlendirirken toplumsal dinamikleri de ele almak gerekir.

siyaset-felsefesi.jpg

Siyaset Felsefesinin Ortaya Çıkışı

Felsefi bakış açısı ile siyasetin değerlendirilmesi insanların bir arada yaşadığı ilk dönemlere kadar uzanır. Bu nedenle ilk değerlendirmelere Antik Yunan döneminde rastlamak mümkündür. Site devletlerinde yaşayan ve toplumsallığı tadan insanlar siyasetle tanışmaya başlar. Bu dönemde felsefi düşünceler üzerinde yoğunlaşan Platon, Aristoteles ve Sokrates gibi düşünürler siyaseti felsefi bir bakış açısıyla değerlendirir.

İnsanların bir arada yaşaması konusunda felsefi değerlendirmelerin temelinde yönetimi kusursuzlaştırmak vardır. Bu nedenle de yönetimi nasıl daha iyi bir noktaya taşıyacağı üzerinde düşünmüştür filozoflar. Devlet yönetimi ve insanların sevk edilmesi konusunda farklı düşünce sistemleri gelişmiş olsa da amaç daima insana daha iyi bir yaşam vaat etmektir. Bu nedenle de siyaseti farklı bakış açılarından ele almak söz konusudur.

siyaset felsefesi dendiğinde akla gelen ilk isimlerden bir tanesi olan İbn-i Haldun, bugün hala değer gören çıkarımları ile bu alana yön vermiştir. Devletlerin tıpkı insanlar gibi doğduğu, büyüdüğü ve öldüğünü ifade etmiştir. Devlet, insan ve yönetim ekseninde gelişen siyaset felsefesinin insanı daha iyiye ulaştıracağını ifade etmek gerekir.

Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları

Siyaset felsefesinin temel kavramları aslında filozofların üzerinde en çok durduğu konulardır. Bu kapsamda siyaset felsefesinin şu konularla ilgilendiğini ifade etmek gerekir.

Devlet – Sosyal Devlet

Felsefenin en çok ele aldığı konulardan bir tanesi olan devlet, siyaset felsefesinde sosyal devlete dönüşmektedir. İnsanın daha kaliteli bir yaşama erişme noktasında ihtiyaç duyduğu pek çok duruma ulaşmak adına sosyal devlete ihtiyacı vardır. Çünkü normal devlet yapısından farklı olarak sosyal devlet ayrımları ortadan kaldırmaktadır. Bu da daha bütünleşmiş bir toplumsal yapı oluşturmak adına değerlidir.

Birey ve Toplum

Siyasetin konusu olan devlet ilk etapta incelense de aslında devletin var olma nedeni insandır. İnsanın bireysel ve toplumsal açıdan ele alınması siyaset felsefesi bağlamındaki değerlendirmeleri de harekete geçirir. Bu kapsamda bireyci ve toplumcu anlayışları benimseyen filozoflar için bakış açısı farklı olsa da amaç aynıdır. Devletin kim için ve nasıl faaliyet gösterdiğini gözlemlemek.

Siyaset Felsefesi Temsilcileri

Siyaset felsefesinin, toplumsal ve bireysel açıdan çok değerli bir kavram olduğunu ifade etmek gerekir. Bu kapsamda yüzyıllar öncesinde değerlendirme ve incelemeler yapan filozofları da bilmek şart. Siyaset ve felsefe alanında değerlendirmeler yapan filozoflar şu şekildedir:
• Jean Jacques Rousseau
• Voltaire
• John Locke
• Machiavelli
• İbn-i Haldun
 
Top