1. Ana Sayfa
 2. Çevre Bilinci
 3. Küresel İklim Değişikliği Nedir? Nedenleri Nelerdir?

Küresel İklim Değişikliği Nedir? Nedenleri Nelerdir?

kuresel iklim degisikligi nedir

Küresel iklim değişikliği nedir sorusu ile küresel ısınma nedir sorusu genelde karıştırılmaktadır. Küresel iklim değişikliği; iklim olaylarındaki farklılaşmayı temel alırken, küresel ısınma; mevcut sıcaklık değerlerindeki artışı temel almaktadır. Küresel iklim değişikliği yüzyıllardan beri süregelen bir olaydır.

Günümüzdeki küresel iklim değişikliği insan kaynaklı sonuçlardan olduğu için zararlı olarak kabul edilmekte ve canlı sağlığı ile doğayı tehdit eden unsur olarak görülmektedir.

Küresel iklim değişikliği Dünya’nın ilk çağlarında itibaren süregelen iklim ve hava olaylarındaki değişimi ifade etmektedir. Bu durum da küresel olarak tüm Dünya’daki hava olaylarının veya iklimsel olayların değişmesine sebep olmaktadır. İklim değişikliğinin yaşanabilmesi için beş farklı etmenin sebep olması gerekmektedir. Bu etmenler şöyle sıralanabilir;

 • Atmosfer: Hava
 • Hidrosfer: Sular
 • Biyosfer: Canlılar
 • Kriyosfer: Buz tabakaları ve donmuş hâlde bulunan sular
 • Litosfer: Yer kabuğu

İklim değişikliği bu beş etmenin birleşmesi sonucunda meydana gelmektedir. Doğal bir süreç olarak gerçekleşmesi gereken iklim değişikliği insanların doğayı ve çevreyi yanlış şekilde kullanmalarından kaynaklı doğal süreç olmaktan çıkmış ve toplumlara, canlılara, doğaya zarar veren etkileşimler hâline gelmiştir.

İklim değişikliği son yıllarda oldukça hız kazanmıştır. Bu da özellikle canlıların yaşamını tehdit eden unsur hâline gelmesine sebep olmuştur. Araştırmalar sonucunda insanlar yüzünden hız kazandığı tespit edilmiştir. Bunun en büyük sebebi; bilinçsiz şekilde doğayı ve tüketim unsurlarını kullanmaktan kaynaklıdır.

Küresel İklim Değişikliği Nedenleri

Küresel iklim değişikliğinin nedenleri günümüzde tamamen insanlardan ve insan faaliyetlerinden kaynaklı olduğu araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir. Bütün insanların ve devletlerin doğa ve canlı yaşamı adına, iklim politikalarını değiştirmeleri önem arz eden bir konu hâline gelmiştir.

kuresel iklim degisikligi nedenleri

Pek çok insan ve örgüt; devletleri ve Dünya’da yaşayan insanları bilinçlendirme ve önlem almaları gerektiği konusunda uyarmak için faaliyetler düzenlemektedir. Küresel iklim değişikliği nedenleri şöyle sıralanabilmektedir;

 • Sera gazları: Sera gazlarında meydana gelen artış küresel iklim değişikliğini etkiyen faktörler arasında yer almaktadır. Sera gazları; su buharı, metan, karbondioksit, nitröz oksit olarak çeşitlenmektedir. Bu gazların miktarının artış göstermesi havadan uzaya gönderilen ve yansıyan ışınların miktarının azalmasına sebep olmaktadır. Bu durumda da zararlı enerjiler Dünya’nın içinde kalmaktadır. Bu durum da küresel ısınmanın sebepleri arasında yer almaktadır.
 • Tarım: Bilinçsiz ve rastgele yapılan tarımlar küresel iklim değişikliğinin neden arasında yer almaktadır. Tarımın modern ve zararsız şekilde yapılması küresel iklim değişikliğinin önüne geçebilmek için önem arz etmektedir. Sera gazlarındaki artışın en büyük sebebi yanlış tarım faaliyetleridir. Besi alanı oluşturmak için ağaç kesmek bunun en büyük örneklerinden birisidir. Bunun dışında toprağın ilaçlanması gibi lojistik eylemler de küresel iklim değişikliğinin hızlanmasını sağlayan etmenler arasında gösterilmektedir. Yanlış ve bilinçsiz yapılan tarımların canlı yaşamına zarar çok büyüktür. Bu yüzden ekolojik dengeyi destekleyecek tarım faaliyetlerine geçilmesi önem arz etmektedir.
 • İnsanlar: İnsanların günlük yaşamda bilinçsizce veya bilinçli olduğu hâlde kullanmak zorunda kaldığı eşyalar, ulaşım araçları, kozmetik ürünler vs. iklim değişikliğinin hızlanmasına çok büyük rol oynamaktadır. Kullanılan fosil yakıtlar, iklim değişikliğinin temel sebepleri arasında yer almaktadır. Parfümlerden, buzdolaplarından, klimalardan, egzozlardan yayılan kloroflorokarbonlar; ozan tabakasını delerek iklim değişikliğine yol açmaktadır. Bu yüzden kullanılan her ürünün çevre dostu olanlardan alınması gerekmektedir. Bu alımlar sonucunda büyük şirketler, ekolojiye zarar verecek ürünlerin üretimini durdurmak zorunda kalıp sisteme ve doğaya faydalı şekilde üretim yapmak zorunda kalacaklardır. Bu durum da küresel iklim değişikliğinin yavaşlaması ve Dünya’yı temiz şekilde gelecek kuşaklara bırakmak açısından zorunlu ve gereklidir.

Küresel İklim Değişikliğinin Sonuçları

Küresel iklim değişikliğinin sonuçları kısa ve uzun vadeli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kısa vadeli etkileri hava olaylarında herkes tarafından fark edilen etkilerden oluşmaktadır. Hava olaylarındaki bu değişim sadece sıcaklıktan ibaret değildir.

Ülkelerin beklemediği anda meydana gelen afetler de küresel iklim değişikliğinin sonuçlarındadır. Ve bu durum birçok canlının hayatını yitirmesiyle sonuçlanmaktadır. Hiç beklenmeyen mevsimlerde, hiç beklenmeyen ülkelerde, pek çok doğal afet olayı şiddetli şekilde kendini göstermektedir.

Bu durumda artık doğal afet olaylarının doğal olmadığını insan kaynaklı oluştuğunu gözler önüne sermektedir. Evren, bir düzen içinde, belirli sırayla, yavaşça değişimini ve gelişimini sağlarken insan müdahaleleri sonucunda bu düzen bozulmuştur. Artık hiçbir olayın sırası ve düzeni bulunmamaktadır.

Aniden meydana gelen bu hava olaylarına önlem alınmamaktadır. Bu durum da pek çok canlının maddi ve manevi kayıplarına yol açmaktadır. Küresel iklim değişikliğinin etkileri hava olayları açısından şöyle sıralanabilir;

 • Kuvvetli kasırgalar
 • Artan orman yangınları
 • Hızla artan sıcak hava dalgaları
 • Sel
 • Kuraklık
 • Değişen yağış düzenleri
 • Deniz seviyelerindeki ani artış veya azalış

Bu etkiler sadece fiziki olarak kalmamaktadır. Küresel iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçları yoksulluk ve açlık seviyesinde artış olarak da kendini göstermektedir. Bu artışlar sonucunda da ülkelerin politikalarında, ekonomilerinde, halkın refah seviyelerinde bozulmalar meydana gelmektedir

Küresel İklim Değişikliğinin Uzun Vadeli Etkileri

kuresel isinmanin uzun vadeli etkileri

Küresel iklim değişikliğinin dünya ve insan yaşamına nasıl bir etkisi olabilir sorusuna cevap olarak uzun vadeli etkilerine de bakmak gerekmektedir. Küresel iklim değişikliğinin insan sağlığına ve dünyaya etkileri şöyle sıralanabilir;

 • Sıcaklığa bağlı artan hastalıklar oluşmaktadır. Özellikle çok sıcak mevsimlerde yaşayan zehirleyici böcek ve sineklerin ortaya çıkması artan yoksullukla beraber tedavi imkânı bile bulamadan ölümlere yol açmaktadır.
 • Şiddetli ve sert hava olaylarına bağlı olarak artan ölümler meydana gelmektedir. Sıcaktan ve donarak ölen pek çok insan aslında küresel iklim değişikliğinden dolayı ölmüştür.
 • Havanın kirlenmesi ile hastalıkların sayısı ve türü artmış bulunmaktadır. Buna bağlı olarak kanser vakalarında da artış meydana gelmektedir.
 • Solunum hastalıklarına yol açmaktadır.
 • Şebeke sularının içilmemesine yol açmaktadır. İçme sularının ise kalitesi ve içindeki mineral miktarının azalmasına yol açmaktadır. Bu durumda da suların kalitesi azalmaktadır.
 • İçme sularının miktarında azalma meydana gelmektedir. Kuraklığa bağlı olarak su ve gıda problemleri ortaya çıkmaktadır.
 • Canlıların soyunun tükenmesine yol açmaktadır.
 • Canlıların soyunun tükenmesi ile ekosistemin dengesi bozulmaktadır.
 • Buzulların erimesiyle deniz seviyelerinde artış meydana gelmektedir. Bu durumda çoğu ülkenin sular altında kalma riskiyle savaşmaları anlamına gelmektedir. Sular altında kalacak ülkelerde de büyük bir göç dalgası yaşanma ihtimali artmaktadır. Bu durumda ülkelerin toprak savaşına girme ihtimalini arttırmaktadır.

Küresel İklim Değişikliği İçin Alınacak Önlemler

Küresel iklim değişikliği konusunda bilinçlenen ve etkilerinin farkında olan insanlar küresel iklim değişikliği alınacak önlemler konusunu merak etmektedir. Küresel iklim değişikliğiyle savaşmak üzere pek çok örgüt kurulmuştur. Bu örgütler küresel iklim değişikliğini önlemek için neler yapabiliriz sorusuna yanıt aramaktalardır. Küresel iklim değişikliği için öncelikle her birey, kendi sorumluluğuna düşen görevleri yerine getirmek zorundadır.

Tek başıma yapsam etkisi olmaz ki zaten diye düşünmek oldukça yanlıştır. Herkesin tek başına yapabilecekleri toplamında bu Dünya kurtarılacaktır. Kişilerin aldığı önlemler devletleri de bu konuda bilinçlenmeye, önlem almaya ve küresel iklim değişikliği araştırma komisyonu oluşturmaya mecbur bırakacaktır.

Birlikten kuvvet doğacağını ve bilinçli faaliyetler sonucunda doğanın kurtarılacağını unutmamak gereklidir. Bunlar doğrultusunda küresel iklim değişikliği için alınan önlemler veya alınması gereken önlemler şöyle sıralanabilir;

 • Elektrik eşyalarının yenilenebilir kaynaklardan oluşması gerekmektedir. Bu tür elektrik eşyaları tercih edilmelidir.
 • Enerji kaynaklarının keyfi kullanılmaması gerekmektedir. Zaruri durumlarda kullanılarak enerji tüketimi azaltılmalıdır.
 • Bitki bazlı tüketime geçilmelidir.
 • Gıda israfının minimuma indirmesi gerekmektedir.
 • Fosil yakıtların kullanımının bırakılması gerekmektedir. Petrol ürünleri de bunlara dahildir. Kısa mesafelerin yürünerek gidilmesi gerekmektedir. Ulaşım araçları zorunlu durumlarda kullanılmalıdır. Toplu taşıma araçları tercih edilmelidir.
 • Plastik tüketiminin azaltılması gerekmektedir.
 • Doğaya zarar veren gazlar içeren her türlü ürünün ve kaynağın kullanımının sınırlandırılması gerekmektedir.
 • Devletlerin küresel iklim değişikliği anlaşmaları yapmaları gerekmektedir.
 • Rüzgar ve güneş enerjisi gibi doğal enerji kaynaklarının desteklenmesi ve üretiminin arttırılması gerekmektedir.
 • Çevre örgütlerinin desteklenmesi gerekmektedir.

Türkiye’de Küresel İklim Değişikliği Etkileri

Türkiye’nin iklim değişikliğinden en az zararla sıyrılması için küresel iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için neler yapılmalıdır sorusu sorulmaktadır. Türkiye’de iklim değişikliği konusunda en hassas bölge Akdeniz Bölgesi’dir.

Akdeniz Bölgesi’ndeki ufak hava değişimleri bile orman yangınları, sel gibi afetlerle sonuçlanmaktadır. İklim Değişikliği Eylem Planı’nın raporuna göre; Türkiye, iklim değişikliğinden önemli ölçüde etkilenecektir.

Yaz ve kış mevsimlerinde sıcaklık artışı en az 4-6 derece artış görecektir. Ve ülkedeki kış yağışları önemli ölçüde azalma gösterecektir. Bu da kuraklığın oluşmasına sebep olacaktır. 2030 yılından sonra ise etkiler hızlanma gösterecektir.

Bu raporun sonuçları Türkiye bazlı olsa da Dünya’da da buna benzer ve daha kötü sonuçlar yaşanacağı aşikârdır. Her insanın ve devletlerin küresel çapta acil önemleri hayata geçirmeleri ve kanunlaştırmaları önem arz etmektedir. Aksi takdirde gelecek nesillere bırakılacak bir Dünya kalmayacaktır.

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Forum için içerik üretmekten büyük zevk alıyorum. İnsanlara faydam oldukça mutlu oluyorum. Açtığım konulara yorum yazarsanız çok mutlu olurum. :)

Yorum Yap