Mamre Meşeliği Nedir? Nerededir?

Mamre Meşeliği veya Mamre Meşesi, Kur’an’da Hud suresi 69 – 73 arasındaki ayetlerde, Hz. İbrahim ve eşi Sara’nın “bir oğul” ile müjdelendiklerinde, rivayetlere göre gölgesinde oturdukları meşe ağacıdır. Tevrat’ta sıkça “Mamre, Mamre Meşeliği” nden bahsedilir. Mamre Meşesi ismiyle bugün bölgede bulunan ağaç, eğer aynı ağaç ise yaklaşık 5000 yaşındadır.

TEVRAT
TEKVİN(YARADILIŞ)

BAP-13
17-Kalk, memleketi enine boyuna gez; çünkü onu sana vereceğim.
18-Ve Abram çadırını kaldırdı, ve gelip Hebronda olan Mamre meşeliğinde oturdu, ve orada RABBE bir mezbah yaptı. BAP-14
13-Ve bir kaçak geldi, ve İbranî Abrama bildirdi; ve o Eşkolun ve Anerin kardeşi Amorî Mamrenin meşeliğinde oturuyordu; ve bunların Abramla muahedeleri vardı.
24-Ancak gençlerin yediklerinden, ve benimle giden adamların, Aner, Eşkol ve Mamrenin payından başkası bana olmasın; bunlar paylarını alsınlar. BAP-18
1-VE Mamre meşeliğinde RAB ona göründü; ve o, günün sıcağında çadırın kapısında oturuyordu; BAP-23
17-Böylece Mamre karşısındaki Makpelada olan Efronun tarlası, tarlanın bütün hududu içinde etrafında olan ağaçların hepsile beraber onda olan mağara,
18-Het oğullarının huzurunda, kendi şehrinin kapısından girenlerin hepsinin önünde İbrahime mülk edildi.
19-Ve bundan sonra İbrahim karısı Sarayı, Kenân diyarında, Mamre (o Hebrondur) karşısında, Makpela tarlasının mağarasına gömdü. BAP-25
9-Ve oğulları İshak ve İsmail onu Mamre karşısında olan Makpela mağarasına, Hittî Tsohar oğlu Efronun tarlasına, BAP-35
27-Ve Yakub Mamreye, İbrahim ve İshakın misafir olduğu Kiryat-arbaya (o Hebrondur), babası İshaka geldi. BAP-49
29-Ve onlara emredip kendilerine dedi: Ben kavmıma katılmak üzreyim; beni babalarımla beraber Hittî Efronun tarlasında olan mağaraya, Kenân diyarında Mamre karşısında, BAP-50
13-ve oğulları onu Kenân diyarına götürdüler, ve onu Mamre karşısında Makpela tarlasının mağarasında gömdüler; o mağarayı tarla ile beraber İbrahim kabir için mülk olarak Hittî Efrondan satın almıştı.

Mamre Meşeliği Nerede?​

Mamre Meşesi, İsrail’deki Hebron vilayetine bağlı Mamre Bölgesi’ndedir.

Yorum Yaz