Memurlar Network Marketing Yapabilir Mi? Yasak Mı?

Memurlar network marketing yapabilir mi? 2021 itibarıyla şu şekilde yanıtlanabilir; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ‘’Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı’’ başlığının 28. Maddesinden hareket ederek şu cevabı verebiliriz; herhangi bir ürünün alınıp satılması veya bir ürünün satılmasına aracılık edilmesi mesai saatleri dışında olsa bile memurlar için suçtur.

Bahsi geçen hüküm ile birlikte görülüyor ki; ‘’Ticaret ve gelir getirici faaliyetler’’ memurlar için yasaklanmıştır.

Şunu da belirtelim; bütün şirketler bu karar kapsamındadır. Herhangi bir şirket bu kapsamdan istisna değildir. Dolasıyla istisna şirketler adı altında yapılan ticaretlerin gerçekliliği yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti istinasız olarak memurlara ticari faaliyetleri yasaklamıştır. Network marketing de bu ticari faaliyetlere dahildir.

Öğretmen Ticaret Yapabilir Mi?​

Öğretmen de bir memur sayıldığı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde ticaret yapamazlar. Memurlara uygulanan bütün yasaklar öğretmenler için de geçerlidir.

Öğretmenler Avon’a Üye Olabilir Mi? Ürün Satabilir Mi?​

Öğretmenler Avon’a üye olamazlar ve ürünlerini de satamazlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda memurlara ticaret yasağı detaylıca anlatılmıştır.

Memurlar Farmasi Satabilir Mi?​

Memurlar, Farmasi markalı ürünleri satamamaktadır.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda memurların ticari faaliyetleri yasaklanmıştır.

Ek İş Yapan Memurlar Ne Cezası Alır?​

Ek iş yapan memurlar kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almaktadır. Bu cezaya istinaden memurların kademe geçişleri durdurulmaktadır. Bu ceza, memurlara yasaklanan bütün işlerde geçerlidir.

Yorum Yaz