1. Ana Sayfa
  2. Türk ve Dünya Tarihi
  3. Osmanlı Devleti’nde Müslümanlara Ait Topraklara Ne Ad Verilir?

Osmanlı Devleti’nde Müslümanlara Ait Topraklara Ne Ad Verilir?

osmanli devletin de muslumanlara ait topraklar

Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti Müslüman tebaaya ait olan topraklara öşriyye ya da öşür topraklar ismi verilmekteydi. Bu toprak fethedildikten sonra Müslüman tebaaya tahsis edilmiş, ya da fetihten önce de Müslümanların mülkiyetinde olan toprak parçalarıydı.

Toprak sahipleri bu topraklarını dilediklerince satabilir, kiralayabilir, miras bırakabilir ya da vakfedebilirdi. Osmanlı vergi sistemi Müslüman ve Gayrimüslim tebaadan farklı vergiler toplardı. Öşür topraklara sahip tebaa arazi vergisi olarak çift resmi, ürün vergisi olarak da öşür vergisi öderdi. Öşür vergisi ürünlerin 1/10’u oranında ödenirdi.

Osmanlı Devleti’nde gayrimüslim tebaaya ait topraklara hariciye ya da harici topraklar adı verilirdi. Gayrimüslimler, Müslüman tebaadan daha farklı bir vergilendirme sistemine tabi idi. Gayrimüslim tebaa haraç adı verilen ve ürünlerin yıllık 2/10’undan oluşan bir ürün vergisi öderdi.

Gayrimüslimler aynı zamanda arazileri için cizye adı verilen bir vergi ödemek ile yükümlü idi. Gayrimüslimler de tıpkı Müslümanlar gibi topraklarını dilediklerince satabilir, kiralayabilir, çocuklarına miras bırakabilir ya da vakfedebilirdi. 

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Forum için içerik üretmekten büyük zevk alıyorum. İnsanlara faydam oldukça mutlu oluyorum. Açtığım konulara yorum yazarsanız çok mutlu olurum. :)

Yorum Yap