Paleografi Nedir? Paleograf Kimdir?

Paleografi, tarih alanıyla ilgili yardımcı bir alan ve tek başına da oldukça değerli bir bilim dalıdır. Adını Yunanca ‘Palaios’ yani Eski ve ‘Grapheia’ yani Yazım kelimelerinden almaktadır. Bu kavramsallaştırmadan da yola çıkarak Palografya alanında gerçekleştirilen çalışmaların temelinde Eski yazı dilleri ile alakalı değerlendirmeler yapılması vardır. Geçmişte kullanılan alfabelerin çözümlenmesi neticesinde söz konusu alfabelerle ortaya konmuş eserlerin ne anlama geldikleri üzerinde değerlendirmeler yapılmaktadır.

Dünyanın ilk yazılı anlaşması olarak bilinen Kadeş Anlaşması bundan 3000 yıl önce yazılmış olsa da Pelografi alanındaki çalışmalar sayesinde bu anlaşmayı çözümlemek mümkün olmuştur. Hiyeroglif, çivi yazısı, Türklerin kullandıkları yazı dilleri, Arap alfabesi ve Kiril alfabesi gibi pek çok yazı dilini çözümlemek bu alanın temel ilgisi olarak ortaya çıkmıştır.

Paleografya’nın Tarihçesi

Eski yazı dilleri alakalı araştırmaların yapılması 18. yüzyılın başlarına kadar geri gitmektedir. Yunanlar tarafından kurulan ve Latin paleografi çalışmaları ile devam eden bu alanda amaç tarihi bilinmezlikleri aydınlatmaktır. MÖ yaşayan insanların bugünden farklı bir dil ve kültür anlayışına sahip oldukları açıktı. Bu farklılığı çözmek içinse dil konusunda değerlendirmeler yapmak oldukça önemli olmuştur.

İlk etapta Kadeş Anlaşması üzerine yoğunlaşan paleograflar daha sonra diğer tarihi yazı dillerini çözümlemiştir. Özellikle de bugüne ışık tutacak bilinmezliklerin çözümlenmesinde değerli olan bu anlaşma paleograflar tarafından çözümlenmiş ve bugüne ulaşmıştır.

Paleografi Neden Önemlidir?

Paleografi biliminin önemli olmasında birbirinden farklı kıstasların varlığından söz etmek gerekmektedir. Bu noktada ilk ve en önemli detayın tarihsel süreç içerisinde varlığını devam ettirmiş olan kavimlere dair net bilgilere ulaşma düşüncesi hakimdir. Bu kapsamda bir taş ya da kaya üzerine yazılan yazıların çözümlenmesi gerekmektedir.

İnsanlık tarihi boyunca farklı coğrafyalarda farklı yazı dillerinin tercih edilmiş olması paleografi bilimi açısından ciddi bir zorluk ortaya çıkarmıştır. Bu da aslında paleografya olmasa bir insanın bu denli farklı ve karmaşık dilleri anlamasını imkansızlaştıracaktır. Tarihsel gerçekliğin ortaya çıkmasında değerli olan paleografya eski toplumlara ışık tutacak olması nedeniyle de dikkat çekicidir. Bu kapsamda paleografların ne tür sorumluluklar üstlendiklerine bir göz atmak gerekir.

Paleograf Kimdir?

Paleograf, paleografi alanında çalışmalar yapan ve eski yazı dillerine ışık tutulmasını sağlayan kimselerdir. Bu kapsamda eski yazı dillerini araştıran ve aldığı eğitimle bu dillerde hazırlanmış metinleri çözümleyen kimselere paleograf adı verilmektedir. Paleografların çok değerli kimseler olduklarından söz etmek gerekir. Zira tarihi bilinmezliklerin açığa kavuşturulmasında değerli olan bu kimselerin şu ana kadar başardıkları oldukça değerlidir.

Tarihe ilgili olan ve farklı dillerde okumalar yaparak tarihe ışık tutan bu kimselerin bir nevi tarihçi olarak adlandırılması mümkündür. Bu kapsamda tarihçiler kadar değerli bir rol üstlenen paleografların insanlık tarihi açısından değeri tartışmasızdır.

Paleograf olabilmek ve bu alanda çalışmalar yapmak bireysel anlamda olduğu kadar toplumsal bağlamda da oldukça değerlidir. Bu nedenle de paleografi alanındaki çalışmalara çok değer vermek gerekir.

Yorum Yaz