Sosyal Alan Nedir? Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

Sosyal alan, insanın içerisinde bulunduğu alan olarak da ifade edilebilecek olan bir durumdur. Zira bilimsel araştırmaların gerçekleştirildiği dünyamızda alanların sosyal ve fen olarak ayrıştırılması daha basit bir değerlendirme yapmanın da anahtarı olur. İnsanların ilkokul çağından başlayarak karşı karşıya kaldıkları sosyal alan aslında beşerî bilimler olarak ifade edilmektedir. Peki, beşerî bilimler kavramı tam anlamıyla sosyal alanı ifade etmeyi başarır mı?

Beşerî bilimler, insana dair araştırmaların yapıldığı ve insan yaşantısını ön planda tutan konulardan bir tanesidir. Bu nedenle de sosyal alandan söz edildiğinde tam anlamıyla beşerî bilimleri ifade etmek gerekir. Bu kapsamda sosyal alanla alakalı çalışmaların doğrudan insanla alakalı olduğu düşüncesinden hareketle bu alanla alakalı değerlendirmeler yapmak gerekmektedir. Bu kapsamda hem sosyal alanın hem de bu alanla alakalı çalışmaların daha yakından incelenmesi gerekmektedir.

Sosyal Alanlar Nelerdir?

Sosyal alanlar genellikle sosyal bilimler olarak da ifade edilen kavramlardır. İnsanın konu olduğu alanların ta kendisi olan sosyal bilimlerle alakalı pek çok çalışma alanından söz etmek gerekmektedir. Bu nedenle de aşağıdaki alanların tamamının insanla alakalı olmaları nedeniyle doğrudan sosyal bilimin alt dalları olacağını söyleyebiliriz.

 • Tarih
 • Sanat Tarihi
 • Bilim Tarihi
 • Arkeoloji
 • Nümizmatik
 • Paleografi
 • Jeneoloji
 • Kronoloji
 • Filoloji
 • Etnoğrafya
 • İktisadî ve İdarî Bilimler
 • Uluslararası ilişkiler
 • Siyaset Bilimi
 • İşletme
 • Ekonomi
 • Coğrafya
 • Demografi
 • Dilbilim
 • Sentaks
 • Fonetik
 • Fonoloji
 • Morfoloji
 • Pragmatik
 • Hukuk
 • Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Antropoloji
 • Teoloji
 • İletişim bilimleri
 • Eğitim bilimleri
 • Sosyal hizmet
 • Müzikoloji
 • Kriminoloji (Suç Bilimi)
 • Etnoloji

Sosyal alanların neler olduğu ve ne tür araştırmaların yapılacağı yukarıda bütün detaylarıyla sıralanmıştır. Her bir alan kendi özelinde değerli çalışmaların gerçekleştirilmesini de sağlar. Bu nedenle de hangi alanda çalışmalar yapılacağında dair öncelikle karar verilmesi gerekmektedir. Siz de sosyal alanlar ile alakalı çalışmalar gerçekleştirecekseniz hangi alanın sizin için uygun olduğunu saptamalı ve çalışmalarınızı sonrasında yapmalısınız.

Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti, 1923 yılında kurulmuş olsa da bugünkü manada bir cumhuriyet yapısı tesis edilmesi amacıyla çok kapsamlı sosyal inkılaplar gerçekleştirildiğinden söz etmek gerekir. Peki, sosyal alanda ne tür inkılaplar gerçekleştirilmiştir? Aşağıda bütün detaylara göz atarak sosyal alandaki inkılapların neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

Kılık Kıyafet İnkılabı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde insanların kılık kıyafet konusunda modernlikten çok uzak olduklarından söz edilebilir. Bugünkü anlamda kılık ve kıyafet tercih edilmediğinden cumhuriyetin kuruluşu sonrasında daha kaliteli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Özellikle de çağdaşlaşma anlayışının bir parçası olarak değerlendirilebilecek olan kılık kıyafet düzenlemeleri 1934 yılında gerçekleşir.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen ve Türkiye’nin daha güçlü bir toplumsal yapıya sahip olması adına gerekli olan Kılık Kıyafet İnkılabı sosyal alanda gerçekleşen inkılapların başındadır. Üstelik bu inkılabın doğrudan insanla ilgili olması sosyal alanda gerçekleştirildiğini kanıtlar.

Soyadı Kanunu

İnsanların bir soyadına sahip olması günümüzde oldukça sıradan bir durum olarak kabul edilmektedir. Ancak Soyadı Kanunu ile insanların bu hakka sahip olması 100 yıldan daha az bir süre önce gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde sosyal alanda gerçekleşen inkılaplardan olan Soyadı Kanunu 1934’te kabul edilmiştir.

Mustafa Kemal’e Atatürk soyadının verildiği ve vatandaşların birer soyadına sahip olduğu bu kanun da sosyal alanda gerçekleştirilen inkılapların başında gelir. Bu nedenle de sosyal alanda gerçekleşen inkılaplar nelerdir sorusuna cevaben Soyadı Kanunu’nu listeye eklemek gerekmektedir.

Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik

Türkiye Cumhuriyeti, henüz çok genç bir yapıyken eski ve yeni arasındaki geçişi sağlamak adına pek çok çalışmaya imza atmıştır. Bu kapsamda en değerli sosyal inkılapların 1925 ile 1931 yılları arasında gerçekleştiğinden söz etmek gerekmektedir. Tarih, saat ve ölçülerde gerçekleştirilen değişiklikler sayesinde modern bir yaşama kapı aralamak söz konusu olmuştur.

Batı dünyası ile bir uyum yakalamak isteyen Türkiye Cumhuriyeti, farklılıkları ortadan kaldıracak çalışmalara imza atmıştır. Takvim, saat ve ölçü birimlerindeki değişiklikler bu noktada en değerli inkılaplardır.

Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

Türkiye’de sosyal alanda gerçekleştirilen inkılaplarla alakalı en önemli düzenlemelerden bir tanesinin eğitim ve inanç sistemi ile alakalı olduğunu ifade etmek gerekir. Geçmişte medrese ve tekkelerde gerçekleştirilen eğitim modern bir şekilde dönüştürülmüştür. Bu sayede insanların daha sağlıklı bir eğitim sistemi içerisinde çocuklarını okula yollamaları söz konusu olmuştur.

İnanç sistemi ile alakalı düzenlemelerde ise temel olarak insanların iyi niyetlerinin suiistimal edilmesinin önüne geçilmesi arzu edilmiştir. Zira türbe ve zaviyelerde inanca aykırı uygulamalar gerçekleştirildiği gibi insanların iyi niyetlerinden de fayda elde edilmesi söz konusuydu. 1925 yılında kabul edilen kanunla gündeme gelen bu değişiklik sosyal alanda gerçekleştirilen en ciddi inkılaplardan bir tanesidir.

Kadın Haklarının Kabulü

Kadın haklarının kabulü, sosyal alanda gerçekleştirilen inkılaplardan bir tanesidir. Kadın ve erkek arasındaki eşitliğin seçme ve seçilme hakkı kapsamında da tanınması 1934 yılında gerçekleşir. Kadına değer verildiğinin ve sosyal anlamda kadına ait hakların tanındığının söz konusu olduğu bir duruma işaret eden bu değişiklik Türkiye Cumhuriyeti tarihi adına oldukça önemlidir.

Sosyal alandaki inkılapların en önemlilerinde olan kadın hakları bugün modern bir yaşamın en önemli unsurlarından biri olarak kabul görmektedir. Bugün kadınlara yaşanılabilir ve erkeklerle eşit bir ortam sunulmasında bu değişikliğin çok değerli olduğunu ifade etmek gerekir.

Sosyal Alan Meslekleri Nelerdir?

Beşerî bilimler olarak da ifade edilebilecek olan sosyal alanla ilgili çalışmaların temelinde insan olduğunu ifade etmiştik. Peki, sosyal alandaki meslekler hangileridir?

 • Animasyonculuk
 • Oyun Tasarımcılığı
 • Sanat Tarihçiliği
 • Basın ve Yayın Elemanlığı
 • Coğrafya Öğretmenliği
 • İmam
 • Hatip
 • İletişim Uzmanı
 • İletişim Tasarımcılığı
 • Gazetecilik
 • Muhabirlik
 • Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Özel Eğitim Öğretmenliği
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
 • Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
 • Azerbaycan Türkçesi Dil Bilimciliği
 • Çağdaş Türk Lehçeleri Dil Bilimciliği
 • Çerkez Dili Dil Bilimciliği
 • Film Tasarımcılığı ve Yazarlık
 • Görsel İletişim Tasarımcılığı
 • Halkbilimci
 • Hakla İlişkiler Uzmanı
 • Reklamcılık
 • Hititologluk
 • Kurgu Yönetmenliği
 • Ses Yönetmenliği
 • Görüntü Yönetmenliği
 • Radyo Program Yapımcılığı
 • Spikerlik
 • Rekreasyon Yöneticiliği
 • Sanat Tarihçisi
 • Sümerologluk
 • Tiyatro Eleştirmenliği
 • Türk Dili Dil Bilimciliği
 • Tarih Öğretmenliği
 • Türkçe Öğretmenliği
 • Zaza Dili Dil Bilimciliği
 • Yeni Medya ve İletişim Sistemleri Uzmanlığı
 • Devlet Kurumlarında Yöneticilik
 • Devlet Kurumlarında Uzmanlık
 • Devlet Kurumlarında Yardımcı Elemanlık
 • Akademisyenlik

Sosyal alanlarda yukarıdaki çalışmalarla alakalı gerçekleştirilen çalışmaların temelinde insan vardır. Siz de insana dair bir alanla ilgili çalışmalar gerçekleştirmek istiyorsanız çeşitli eğitim ve süreçlerden geçmek gerekmektedir. Bu nedenle de yapılması gereken sadece bu mesleklerle alakalı imkanlar ve beklentilerle alakalı gerekli adımları atmaktır.

Yorum Yaz