Tarihte Soyluların Kanı Hangi Renkle Anılır?

Tarihte soylular, aristokrat gibi kavramları çokça duymuşuzdur. Bu kavramlar genellikle Avrupa’da yaygın olarak kullanılmıştır. Özellikle İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde. Soylular ve aristokratlar her zaman kendilerini sıradan insanlardan üstün tutmuşlar ve kendilerini büyük görmüşlerdir.

Soylular

Soylular nasıl var olmuşlardır ve neden kendilerini soylu olarak belirtmişlerdir bilmiyoruz elimizde bu kişilerin kendilerini neden üstün gördüklerine dair bilgi oldukça az. Bu kişilerin genellikle Ortaçağ Avrupa’sında olduğunu biliyoruz. Doğu dünyasında bu tür sosyal sınıf farkları oldukça az olduğu için genellikle karşımıza çok çıkmaz.

Soylular oldukça zengindirler büyük topraklara sahiptirler ve krallarla araları iyidir eğer bozulursa da o kral yerine başka bir kralı geçirmek için büyük mücadeleler vermişlerdir. Topraklarında bolca köle çalıştırmışlar ve onlara hiçbir hak tanımamışlardır, soylulara göre bir köylü veya köle asla asil, soylu olamazdı.

Soylular arasında evlenir veya siyasi evlilikler yaparlardı böylece hem kanlarında ki asalet bozulmaz hem de çıkarları doğrultusunda hareket ederlerdi. Soyluların din adamlarıyla da arası oldukça iyidir. Özellikle Hristiyan dünyasında soylular bazı unvanları din adamları aracılığıyla elde etmişlerdir.

Ortaçağ’da soylu kavramı iyice abartılmıştır soylular şövalyelere dönüşmüştür ve büyük kaleler inşa ederek kendi aralarında mücadele etmişlerdir ayrıca bu kişiler kendi ailelerinin eğitim ve genel kültür durumlarına da dikkat etmişlerdir ve bu konuya oldukça önem vermişlerdir. Bu kişiler kalelerin arkasına saklanıp Feodalite dediğimiz tarihsel durumu ortaya çıkaracaklardır.

Feodalite

Diğer ismi ile derebeylik Ortaçağ Avrupa’sını kasıp kavuran bir olgudur. Bu durum Avrupa’da krallıkları ilgilendirmiştir. Bir kral başarılı olmak istiyorsa arkasına bu kişileri almalıdır ve öyle savaşmalıdır. Savaşlarda bu kişiler askeri ve ekonomik destek sağlarlar.

Kalelerin arkasına sığındıkları için krallar onları yenemez çünkü kalelerin savunması kolaydı ve kralların elinde henüz o kaleleri rahatça yıkacak bir top teknolojisi yoktu. Kalelerin dışında köylüler kötü şartlarda toprak ekiyorlardı, toprak gelirleri doğrudan baştaki şövalye ve soylulara gidiyordu bu kişiler paralarını ve mülklerini çocuklarına aktarıyorlardı.

Böylece sürekli zenginleşiyorlar ve büyüyorlardı daha önceden dediğimiz gibi bu kişilerin din adamları ile de arası çok iyi idi. Din adamları da soylular sayesinde çok rahat ve güzel bir hayat yaşıyorlardı. Bu durum sanayi devrimi dediğimiz olaya kadar etkisini sürdürecektir.

Tarihte Soyluların Kanı Ne Renktir?

Soylu kavramı aslında asil ile eş anlamı sayılır. Soylular asiller ve onların kanları. Bu kanlar öyle değerlidir ki bir soylu öldürülecekse bile kanı akıtılmadan öldürülürdü, bu nedenle soyluların kanlarının birçok efsanesi vardır. Onların kanları normal insanlar gibi kırmızı akmamaktadır, bir köle ile bir soylunun kanı onlar için aynı olamaz bu nedenle kanlarının farklı renkte aktığı söylenmektedir, bu renk ise mavidir.

Mavi renkte kanları olduğu söylenir ve bu çok şiirler anlatılır, neden mavi sorusuna çok fazla cevap vardır. Mesela deniz mavidir ve sonsuz güzelliğe sahiptir veya bir insanın gözleri maviyse çok güzeldir derindir ve etkileyicidir bu nedenle soyluların kanlarının rengi mavi olarak nitelendirmişlerdir.

Yorum Yaz